Loppusijoitus

Posivan koneet ja laitteet

Posivan ainutlaatuinen loppusijoitusprojekti vaatii useita täysin uudenlaisia tiettyyn tehtävään suunniteltuja koneita ja laitteita. Prototyyppien kehitys- ja valmistustyöhön on osallistunut useita asiantuntijoita Posivalta ja TVO:sta sekä muista organisaatioista. Koneiden ja laitteiden prototyyppejä testataan Olkiluodossa sekä maan päällä että aidoissa loppusijoitusolosuhteissa maan alla ONKALOn demonstraatiotiloissa.


Porausjumbo

Porausjumbolla porataan loppusijoitustunnelit. Jumbolla pystytään suunnittelemaan katkon poraus ja todentamaan sen onnistuminen. Lisäksi jumbon ohjelmistolla voidaan suunnitella katkojen panostus. Se on 15,5 metriä pitkä, 3,5 metriä korkea ja 2,5 metriä leveä. Se painaa 30 tonnia ja poraus tehdään sähköhydraulisesti. Jumbo on täysin tietokoneohjattu.

PorausjumboKapselireiänporauslaite Sanna (prototyyppi)

Kapselireiänporauslaite Sannalla porataan Olkiluodon peruskallioon halkaisijaltaan n. 1,8 metrin ja syvyydeltään n. 8 metrin kokoisia loppusijoitusreikiä. Laitteella porataan ensin 30-senttinen pilottireikä, jonka jälkeen reikä avarretaan täyteen mittaansa. Loppusijoitusreiät porataan umpikallioon ylhäältä alaspäin.

kapre_Sanna

kapre kapselireianporauslaiteSannaPuskurilohkojen asennuslaite (prototyyppi)

Puskurilohkojen asennuslaitteella asennetaan loppusijoitusreikään bentoniittisavesta puristamalla valmistetut puskurilohkot, jotka suojaavat loppusijoituskapselia. Kahdesta tonnista kolmeen ja puoleen tonniin painaviin puskurilohkoihin asennuslaite tarttuu alipaineella. Täysin sähköisesti toimiva asennuslaite kuljetetaan terminaalitraktorilla loppusijoitustunneliin ja kohdistetaan tarkasti paikoilleen loppusijoitusreiän päälle automaattisesti toimivien lasermittausvälineiden avulla.

Bentoniittipuskurin asennuslaite

bentoniittirenkaidenasennuslaite


Miten bentoniittipuskurin asennuslaite toimii? Katso video!
(Videon tekstit ovat englanniksi)


Onko videon toistossa ongelmia? Ei hätää, video löytyy myös Posivan YouTube -tililtä!

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo (prototyyppi)

Kapselinasennuslaitteella loppusijoitetaan käytetty ydinpolttoaine kapselissaan sille porattuun reikään Olkiluodon kallioon. Laitteella on tarkoitus kuljettaa kapseli maan alla, reilun 400 metrin syvyydessä sijaitsevasta välivarastosta loppusijoitustunneliin. Lisäksi laitteella asennetaan kapseli 10 millimetrin tarkkuudella bentoniittisavitäytteellä vuorattuun loppusijoitusreikään.

kapselikone1Onko videon toistossa ongelmia? Ei hätää, video löytyy myös Posivan YouTube -tililtä!


Tunnelintäyttölaite (prototyyppi)

Täyttömateriaalin asennuslaitteella tehdään käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustunnelin täyttöä. Asennuslaite käsittelee Friedland - savesta valmistettuja täyttölohkoja, latoen niistä täyttörintamaa loppusijoitustunneliin. Lisäksi asennuslaiteella asennetaan Cebogel - savipellettejä täyttöaineeksi ladotun rintaman ja loppusijoitustunnelin seinän ja katon väliin.

TunnelintäyttölaiteKapselintarkistuslaite (prototyyppi)

Kapselilta edellytetään tiiveyttä kymmenien tuhansien vuosien aikana ja siksi kuparikapselin laadusta on saatava täysi varmuus ennen loppusijoitusta. Kapselintarkistuslaitteella pyritään havaitsemaan kapselin materiaalissa mahdollisesti olevia vikoja. NDT menetelmät (ainetta rikkomattomat menetelmät) mahdollistavat laadunvarmistuksen varsinaisen loppusijoitustuotteen ominaisuuksia muuttamatta. Ultraääni- ja röntgentarkastuksen ohella loppusijoituskapselin korkeasta laadusta varmistutaan pyörrevirta- ja visuaalisilla tarkastustekniikoilla.

kapselintarkistuslaite


Täyttömateriaalien asennuslaite (prototyyppi)

Täyttömateriaa asennuslaite (TMA) koostuu täyttölohkojen ladontajärjestelmästä ja pellettitäyttöjärjestelmästä. Viimemainitun avulla tunnelin seinämän ja lohkotäytön välinen tila täytetään savipelleteillä. Pellettitäyttö on kehitetty erillään lohkotäytöstä, mutta se integroidaan TMA:n laitteistokokonaisuuteen. Pellettitäyttöjärjestelmään on innovoitu pölynpoisto, joka helpottaa tunnelintäytössä tarvittavien optisten laitteiden toimintaa ja henkilöiden työskentelyä. Järjestelmän toiminta perustuu alipaineella tapahtuvaan hienoaineksen poistoon pellettivirrasta. Pelletit ja kuljetusilma annostellaan sekoituskammioon ja hienoaines poistetaan oheisten kuvien mukaisesti.

TMA


Jaa artikkeli: