Loppusijoitus

Tunneleiden täyttö

Loppusijoitustunnelit täytetään kapselin ja puskurimateriaalin asennuksen jälkeen savilohkoilla ja -pelleteillä. Saven etuna on sen alhainen vedenjohtavuus ja pitkäaikainen kemiallinen ja mekaaninen vakaus.

Posivan täyteaineratkaisuksi on valittu esipuristetuista Friedland-savilohkoista ja bentoniittipelleteistä koostuva loppusijoitustunneleiden täyteaine. Vaihtoehtoisena materiaalina voidaan myös käyttää murskebentoniittilohkoja, joissa bentoniitin osuus on yli 30 %.

Tunneleita täytetään vaiheittain koko loppusijoitustoiminnan ajan. Loppusijoitustoiminnan päätteeksi myös tekniset tilat, ajotunneli ja kuilut täytetään.

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta on oleellista, että loppusijoitustilat täytetään ja suljetaan siten, että tilanne kalliossa palautuu mahdollisimman lähelle loppusijoitustilojen louhimista edeltävää luonnontilaa.

Täyteaineella estetään tunnelien ja kuilujen muuttuminen pohjaveden virtausreiteiksi sekä säilytetään tunnelien mekaaninen vakaus. Tunnelien täyteaine pitää myös kapselia ympäröivän bentoniittipuskurin paikallaan. Lisäksi tunneleiden täyttö estää tiloihin tunkeutumisen ja mahdollistaa siten sen, että loppusijoitusaluetta ei tarvitse vartioida käyttövaiheen päättymisen jälkeen.


Bentoniitti


Jaa artikkeli: