Loppusijoitus

Loppusijoituslaitos

Loppusijoituslaitoksen tehtävänä on käytettyjen ydinpolttoainenippujen kapseloiminen ja sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla kallioperään.

Loppusijoituslaitos koostuu kahdesta osasta

  • maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, jossa käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan, kuivatetaan ja pakataan loppusijoituskapseleihin
  • syvällä kalliossa olevasta loppusijoitustilasta, jossa oleellisena osana ovat tunnelit, joihin kapseloitu käytetty polttoaine sijoitetaan.Illustration repository

Jaa artikkeli: