Loppusijoitus

Loppusijoitustilat

Loppusijoitustilat sijaitsevat yli 400 metrin syvyydessä Olkiluodon peruskalliossa. Kallioon louhitaan tunneleita, joihin porattaviin reikiin loppusijoituskapselit asennetaan.

Maanalainen loppusijoitustila jakautuu kolmeen osaan:

  • Loppusijoitustunneleihin, joihin käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät kapselit sijoitetaan
  • Keskustunneleihin, jotka yhdistävät loppusijoitustunneleita ja kuiluja
  • Maanalaisiin teknisiin aputiloihin


Loppusijoitustilojen laajuus määräytyy käytetyn ydinpolttoaineen määrän mukaan. Lähtökohtana on 5500 tU:a vastaavan määrän loppusijoitus, joka käsittää kaikkiaan 2800 loppusijoituskapselia. Tällöin loppusijoitustilojen louhintatilavuus on kapselireikiä lukuun ottamatta noin 1,3 miljoonaa kuutiota. Loppusijoitustunneleita tarvitaan tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 137. Tunneleiden kokonaispituudeksi on laskettu noin 42 kilometriä ja ne sijoittuvat 2-3 neliökilometrin alueelle.

Maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin johtaa ajotunneli sekä neljä pystykuilua: henkilö- ja kapselikuilu sekä kaksi ilmanvaihtokuilua. Näistä ajotunneli, henkilökuilu sekä kaksi ilmanvaihtokuilua tehdään tutkimustunneli ONKALOa rakennettaessa.

Loppusijoitustunnelit

Posivan perusratkaisussa kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleiden lattiaan porattaviin 6–8 metriä syviin reikiin, jotka tiivistetään esipuristetulla bentoniittisavella. Vaihtoehtoisesti kapselit voidaan sijoittaa myös vaakasuoriin sijoitustunneleihin bentoniittirakenteella vuorattuina.

Loppusijoitustunneleita suljetaan loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kun kapseleita loppusijoitetaan. Kapseleiden sijoituksen jälkeen tunnelit täytetään mahdollisimman pian. Täyttömateriaalina käytetään puristettuja savilohkoja.

Loppusijoitustilat louhitaan vaiheittain

Loppusijoituksen alkaessa kaikkia loppusijoitustunneleita ei rakenneta kerralla valmiiksi. Loppusijoitustilojen kokonaistilavuudesta on kerrallaan auki keskimäärin noin puolet, suurimmillaankin 58 prosenttia.

Loppusijoitustilojen rakennusvaiheita on määritelty kaikkiaan kahdeksan. ONKALOn rakentamisen ja loppusijoitusta valmistelevan vaiheen lisäksi varsinaisia louhintavaiheita on kuusi.

Vaiheittaisella rakentamisella voidaan jakaa investointeja pidemmälle ajalle. Samalla minimoidaan vuotovesimääriä ja ilmanvaihdon tarvetta. Lisäksi vaiheittaisen rakentamisen etuna on se, että uutta tietoa voidaan kerätä jatkuvasti lisää ja päätöksiä tehdä viimeisimmän tiedon mukaan.


Jaa artikkeli: