Loppusijoitus

ONKALO

Osana Olkiluodossa tehtäviä paikkatutkimuksia on louhittu maanalainen kallioperän tutkimustila ONKALO, joka ulottuu noin 450 metrin syvyyteen.

ONKALOsta on hankittu lisätietoa loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen, jonka Posiva jätti valtioneuvostolle joulukuussa 2012. Posiva sai rakentamisluvan marraskuussa 2015.

Kallioperää tutkitaan

  • geologian
  • hydrologian
  • geokemian tutkimusmenetelmien avulla.

Kallioperätutkimusten lisäksi ONKALO tarjoaa mahdollisuuden kehittää kalliorakentamis- ja loppusijoitustekniikkaa aidoissa olosuhteissa. Jatkossa ONKALOn kalliotiloja voidaan hyödyntää loppusijoitustiloja rakennettaessa ja käytettäessä.


Posiva aloitti ONKALOn rakentamisen vuonna 2004. Tutkimuksia siellä on tehty rakentamisen alusta lähtien. ONKALOn ajotunneli yltää 455 metrin syvyyteen.

ONKALOon kuuluu ajotunneli sekä kolme kuilua: henkilökuilu sekä kaksi ilmanvaihtokuilua. Tunnelin kaltevuus on 1:10. Sen leveys on noin 6 x 6 m.

Kolumni

ONKALO on opettanut oppimaan

Maanalainen tutkimustila ONKALO on opettanut meitä kaikkia: tekijöitä itseämme, Posivan omistajia ja viranomaisia. Se on opettanut kaikissa vaiheissaan, kuinka tärkeää on pystyä tekemään viisaita päätöksiä ja etenemään niiden mukaan systemaattisesti.

Kaikki osapuolet ovat oppineet toimimaan yhdessä ONKALOn suunnittelun ja rakentamisen aikana ja parantamaan suunnitelmia lisääntyvän käsityksen myötä. ONKALOn layoutit eli suunnitelmat kymmenen vuoden takaa muistuttavat hämärästi Olkiluotoon lopulta valmistunutta tilaa.

Maanalainen tutkimustila on tuottanut pohjan, jonka päälle loppusijoituksen suunnittelu on paljolti perustunut.

Selvää oli alusta asti se, että ONKALOn tulisi olla osa tulevaa loppusijoituslaitosta, ja siten se oli esitetty myös periaatepäätöshakemuksessa sekä myöhemmin rakentamislupahakemuksessa.

Kysymys kuului 2000-luvun alussa, millainen maanalainen tila tarvittaisiin. ONKALOn piti mahdollistaa monipuolinen tutkimustoiminta, mutta toisaalta rakentamishanke ei saanut vaarantaa loppusijoituspaikan pitkäaikaisturvallisuuden kannalta olennaisia kallioperäolosuhteita.

Nimen ONKALO maanalainen tutkimustila sai Posivassa vuonna 2001 järjestetyn nimikilpailun jälkeen.

ONKALOsta saatujen tutkimustietojen perusteella Olkiluodon kallioperän rakenne ja kivilajit tunnetaan nyt seikkaperäisesti. ONKALOn rakentaminen toi myös viranomaisvalvonnan lähelle Posivan toimintaa. Säteilyturvakeskuksen vuonna 2001 tekemän päätöksen myötä ONKALOn rakentamista on valvottu kuin se olisi ydinlaitos.

Kannattaa muistaa, että ONKALO on maailman ensimmäinen valitulle paikalle rakennettu tila, josta on tarkoitus lopulta tulla osa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta. Siksi meillä on Olkiluodossa riittänyt ihmettelijöitä ja kyselijöitä ympäri maailmaa.

Meidän kannattaa itsekin mennä katsomaan ONKALOa aina välillä Olkiluotoa ja Suomea kauempaa. Silloin näemme, kuinka isosta asiasta ONKALOssa on lopulta kyse ja mitä olemmekaan saaneet aikaan. Itse olenkin siirtymässä takariviin ja kurkin sieltä uteliaasti, miten asiat etenevät.

 

Aikas web

Timo Äikäs
Johtava asiantuntija, Posiva

Kirjoittaja työskenteli loppusijoituksen parissa vuodesta 1980. Hän jäi eläkkeelle kesäkuussa 2014.


Jaa artikkeli: