Loppusijoitus

ONKALOn rakentaminen

ONKALOa louhitaan poraus-räjäytys-menetelmällä. Kuilut tehdään nousuporaamalla.

Tunnelin louhinta etenee noin viiden metrin osuuksissa eli katkoissa. Poraus-räjäytysmenetelmää käyttäen tunnelin perään porataan aluksi reiät, jotka panostetaan. Kalliomassa räjäytetään ja louhe kuljetetaan pois. Kallioseinämät pestään ja irtokivet pudotetaan.

Kallio tiivistetään tarvittavista kohdin esi- ja jälki-injektoinnin avulla sekä rakenteellisin vesieristein. Kallion lujittamiseen käytetään juotettuja harjateräspultteja ja ruiskubetonia.

Kuilut nousunporauksella

ONKALOssa on kolme kuilua: henkilökuilu, tuloilmakuilu sekä poistoilmakuilu. Henkilökuilun halkaisija on 4,5m ja tulo- ja poistoilmakuilujen 3,5m.

ONKALOn rakentamisen aikana henkilökuilua käytetään poistoilma- ja savunpoistokuiluna. Nimensä mukaiseen käyttöön kuilu otetaan ONKALOn rakennusprojektin päätyttyä, jolloin kuiluun sijoitetaan tutkimustunnelin henkilöhissi.

Poistoilmakuilua käytetään ONKALON rakentamisen aikana tuloilmakuiluna. Poistoilmakuiluun on asennettu myös huolto- ja nostokori, jota käytetään

  • asennuksiin ja tarkastuksiin
  • hätätilanteissa henkilöiden nostamiseen alemmilta tasoilta
  • palokunnan yhteystienä.


Kuilut tehdään nousunporaus-menetelmällä. Nousunporauksessa porataan ensin silmänreikä ylhäältä alas. Tämän jälkeen asennetaan alhaalla avarrusterä, jota vedetään ylös terän samalla pyöriessä. Avarrusterä nousee ylöspäin noin puoli metriä tunnissa. Kuiluja porataan noin 100 m kerralla.
ONKALO – kymmenen vuoden rakennusurakka

ONKALO on maanalainen kallioperän tutkimustila, joka on louhittu osana Eurajoen Olkiluodossa tehtäviä paikkatutkimuksia. ONKALOssa tehtävillä tutkimuksilla on varmennettu Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen. Lisäksi tutkimuksilla on voitu tunnistaa niitä alueita, joille loppusijoitustunnelit kannattaa rakentaa.

Tutkimuksilla Posiva on kerännyt lisätietoa loppusijoituspaikan kallio- ja pohjavesiolosuhteista sekä rakentamisen niihin aiheuttamista vaikutuksista. Kallioperätutkimusten lisäksi ONKALO on tarjonnut mahdollisuuden kehittää kalliorakentamis- ja loppusijoitustekniikkaa aidoissa olosuhteissa.

Posiva aloitti ONKALOn rakentamisen vuonna 2004. Tutkimuksia siellä on tehty rakentamisen alusta lähtien.

Maanalaisen tutkimustilan ajotunneli yltää 455 metrin syvyyteen. Tunnelin kaltevuus on 1:10 ja sen leveys on noin 6 x 6 metriä. Ajotunnelin lisäksi ONKALOon kuuluu henkilökuilu ja kaksi ilmanvaihtokuilua.

ONKALO louhittiin poraus-räjäytys-menetelmällä. Kuilut tehtiin nousuporaamalla.

Jatkossa ONKALOn kalliotiloja voidaan hyödyntää loppusijoitustiloja rakennettaessa ja käytettäessä.

Ilmakuva 2004
Tältä ONKALO-alueella näytti elokuussa 2004. Rakentamisen alkupaukku oli ammuttu paria kuukautta aiemmin…

Air Photo summer 2014
…ja tältä alueella näytti kymmenen vuotta myöhemmin kesällä 2014.


Jaa artikkeli: