Loppusijoitus

Turvallisuus on loppusijoituksen edellytys

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuutta arvioidaan loppusijoituslaitoksen käyttötoiminnan aikana ja sen jälkeen. Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi koskee loppusijoituslaitoksen käyttötoiminnan jälkeistä aikaa.

Moninkertaiset esteet ehkäisevät radioaktiivisen aineen vapautumisen elolliseen luontoon

Pitkäaikaisturvallisuuden lähtökohtana on moniesteperiaate. Radioaktiiviset aineet ovat useiden toisiaan tukevien, mutta toisistaan mahdollisimman riippumattomien vapautumisesteiden ("suojamuurien") sisällä. Yhden vapautumisesteen pettäminen ei vaaranna eristyksen toimivuutta. 

Teknisiä vapautumisesteitä ovat
  • kupari-valurautakapseli
  • puskuribentoniitti
  • tunnelien täyteaine.

Luonnollisena vapautumisesteenä on peruskallio.

Turvallisuutta arvioidaan monessa vaiheessa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa keskeisintä on ratkaisun pitkäaikaisturvallisuus. Pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa tarkastellaan loppusijoituksen teknisten vapautumisesteiden käyttäytymistä Olkiluodon kallioperäolosuhteissa tuhansien vuosien aikajänteellä. Turvallisuutta arvioitaessa tarkastellaan myös sellaisia epätodennäköisiä tilanteita, jossa teknisten vapautumisesteiden eristyskyky menetetään.

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta arvioidaan loppusijoituslaitoksen
  • periaatepäätöshakemuksen yhteydessä
  • rakentamislupahakemuksen yhteydessä
  • käyttölupahakemuksen yhteydessä.

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi alustavan turvallisuusarvion vuonna 2000 ennen kuin valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen Olkiluodon valinnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi.

Posiva jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen viranomaisille joulukuussa 2012. Säteilyturvakeskukselle luovutetusta aineistosta merkittävä osa liittyy loppusijoituksen turvallisuusperusteluun. Se muodostuu raporttikokonaisuudesta, joka kokoaa perustelut ja johtopäätökset loppusijoituksen turvallisuudesta. Turvallisuusperustelulla osoitetaan miten tekniset vapautumisesteet – kapseli, bentoniittipuskuri ja tunnelien täytemateriaali – toimivat Olkiluodon kallioperäolosuhteissa tuhansien vuosien aikana ja millaisia säteilyannoksia ympäristöön aiheutuisi teknisten vapautumisesteiden eristyskyvyn heikentyessä.

Posiva sai Valtioneuvostolta rakentamisluvan marraskuussa 2015. STUK totesi helmikuussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossa, että Posivan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. Posiva voi nyt edetä kehittämänsä ratkaisun mukaisen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen Olkiluotoon.

 


 Jaa artikkeli: