Loppusijoitus

Turvallisuusperustelu

Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen ja teknisen toteutuksen toimivuus osoitetaan  turvallisuusperustelulla. Siinä tarkastellaan loppusijoituspaikan kehitystä  ja teknisten vapautumisesteiden toimintakykyä yli 100 000 vuoden päähän.

Posiva jätti loppusijoituksen turvallisuusperustelun Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi rakentamislupahakemuksen yhteydessä joulukuussa 2012.

Turvallisuusperustelu on raporttikokonaisuus

Turvallisuusperustelu muodostuu useasta erillisestä raportista, joissa tarkastellaan muun muassa loppusijoituspaikan ja -tilojen sekä elollisen luonnon kehitystä tuhansia vuosia eteenpäin.

Turvallisuusperustelussa esitetään
  • turvallisuuden arvioinnin lähtökohdat
  • käytetyt mallit ja lähtötiedot
  • arviointimenetelmät
  • arvioinnin tulokset ja niihin liittyvät epävarmuudet
  • johtopäätökset turvallisuustarkasteluista ja niiden luotettavuudesta.

Mitä tapahtuu, jos tekniset vapautumisesteet pettävät?

Turvallisuusperustelussa selvitetään sekä todennäköisenä pidettäviin kehityskulkuihin että pitkäaikaisturvallisuutta heikentäviin epätodennäköisiin tapahtumiin liittyvät säteilyannokset. Säteilyannoksista ja radionuklidien vapautumisnopeuksista esitetään konservatiiviset arviot.

Turvallisuusperustelun tarkoituksena on selvittää, mitä seurauksia ihmisille tai muulle luonnolle aiheutuisi yhden tai useamman päästöesteen pettäessä ja radioaktiivisten aineiden päästessä vapautumaan loppusijoitustiloista elinympäristöön.

Turvallisuusperustelussa käsitellään myös loppusijoitusjärjestelmän käyttäytymiseen sekä erilaisten mahdollisten tapahtumien ja kehityskulkujen arviointiin liittyviä epävarmuuksia. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon tapahtumien todennäköisyys.

Arvioinnin tarkastelujakso ulottuu noin 250 000 vuoden päähän, ainakin yhden jääkausijakson yli. Tällöin loppusijoitetun polttoaineen aktiivisuus on samaa tasoa kuin laajan uraaniesiintymän.

Vaikka kaikkia mahdollisia tapahtumakulkuja ei pystytä koskaan kattavasti tarkastelemaan ja arvioimaan, voidaan turvallisuusperustelun avulla osoittaa, että pessimistisestikin arvioituna käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ei aiheudu haittaa ihmisille eikä ympäristölle.

 


 

.


Jaa artikkeli: