Loppusijoitus

Turvallisuusvaatimukset

Loppusijoituksen turvallisuudelle asettavat vaatimuksia muun muassa valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta sekä Säteilyturvakeskuksen ohje ydinjätteiden loppusijoituksesta.

Turvallisuusmääräyksissä vaatimukset on luokiteltu

  • erikseen ennustettavissa olevalle ajanjaksolle
  • seuraavien tuhansien vuosien ajanjaksolle
  • pidemmälle ulottuvalle, suuria ilmastomuutoksia kattavalle ajanjaksolle.

Ennustettavissa olevalla ajanjaksolla loppusijoituksesta eniten altistuvalle ihmiselle aiheutuvan vuotuisen säteilyannoksen ylärajaksi on asetettu 0,1 mSv.


Turvallisuusmääräykset on esitetty yksityiskohtaisesti Säteilyturvakeskuksen ohjeessa YVL D.5 ”Ydinjätteiden loppusijoitus”.


Jaa artikkeli: