Loppusijoitus

Tutkimusta ja kehitystä yli neljänkymmenen vuoden ajan

Posiva tutkii loppusijoituspaikan kallioperää sekä kehittää käytetyn polttoaineen loppusijoituksen teknisiä vapautumisesteitä. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on varmistaa, että loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät. Loppusijoitukseen liittyvät tutkimukset ovat alkaneet Suomessa jo yli 40 vuotta sitten 1970-luvun lopulla.

Maanpäälliset paikkatutkimukset

Maanpäälliset paikkatutkimukset pitävät sisällään

  • tutkimusreikien kairauksia
  • tutkimuskaivantoja
  • pohjavesi- ja ympäristötutkimuksia.

Olkiluodossa on tehty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyviä paikkatutkimuksia 1980-luvulta lähtien. Tutkimuksia on tehty pääosin maan pinnalta, mutta ONKALOn rakentamisen myötä tutkimuksia on alettu tehdä myös maan alla.

ONKALO

Osana Olkiluodossa tehtäviä paikkatutkimuksia louhitaan maanalaista kallioperän tutkimustilaa, ONKALOa, joka ulottuu noin 450 metrin syvyyteen. ONKALOa louhitaan poraus-räjäytys-menetelmällä. Kuilut tehdään nousuporaustekniikalla.

ONKALOssa tehtävillä tutkimuksilla saadaan lisätietoa loppusijoituspaikan kallio- ja pohjavesiolosuhteista sekä rakentamisen niihin aiheuttamista vaikutuksista. Lisäksi tutkimukset palvelevat rakentamista ja työnaikaista suunnittelua sekä loppusijoitustilan suunnittelutarpeita kokonaisuudessaan.

Mallintaminen

Olkiluodossa maan päältä sekä ONKALOsta tehtäviä tutkimuksia ja niiden tuloksia hyödynnetään mallintamisessa. Malleilla voidaan arvioida loppusijoituksen toimivuutta ja vaikutuksia kallioympäristössä pitkäaikaisturvallisuuden kannalta.

Vapautumisesteiden kehitys

Teknisen tutkimus- ja kehitystyön kohteena ovat loppusijoituksen vapautumisesteet. Tekniset vapautumisesteet – kuparikapseli ja sitä ympäröivä bentoniittisavi sekä tunnelien täyttömateriaali – ovat keskeinen osa turvallista loppusijoitusta.

Jaa artikkeli: