Loppusijoitus

Rakentamislupa

Posiva on jättänyt käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle 28.12.2012. Posiva sai rakentamisluvan marraskuussa 2015.

hakemuksenkansikuvaWEB

Rakentamislupahakemuksen kohteena on

  • kahden toisiinsa kytketyn ydinlaitoksen
  • maanpäällisen kapselointilaitoksen
  • maanalaisen loppusijoituslaitoksen muodostama laitoskokonaisuus
Laitoskokonaisuuteen sisältyy myös tiloja kapselointilaitoksen käytön ja käytöstäpoiston yhteydessä syntyneiden ydinjätteiden loppusijoittamiseksi.

Loppusijoitustilat on tarkoitus rakentaa 400–450 metrin syvyydelle ja ne koostuvat vaiheittain rakennettavasta tunnelistosta ja siihen liittyvistä teknisistä tiloista.


Olkiluodon kallionperän soveltuvuus loppusijoitukseen on vahvistunut maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn rakentamisen myötä. Sekä ONKALOsta että maan pinnalta hankittujen tietojen avulla on kehitetty kriteerit ja yksityiskohtainen menettely loppusijoitustunnelien sijoittamiselle Olkiluodon kallioperään siten, että sen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta suotuisat ominaisuudet voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusperustelu

Pitkäaikaisturvallisuutta koskevien vaatimusten toteutumista tarkastellaan lupahakemusta varten laaditussa turvallisuusperustelussa, jonka Posiva luovuttaa Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi.

Turvallisuusperustelun mukaan todennäköisinä pidettävien kehityskulkujen seurauksena seuraavan kymmenen tuhannen vuoden aikana vuotuiset säteilyannokset jäävät eniten altistuvillakin henkilöillä selvästi alle säädetyn annosrajan. 

 

Rakentamislupahakemuksen kasittely FI-01

Jaa artikkeli: