Media

Ajankohtaista

16.6.2014 13.36

Kaikille keskeneräisille asioille on suunnitelma valmiina

Posivalla on tarkat suunnitelmat kaikille loppusijoituskonseptin osalta avoinna oleville tekijöille. Se on myös tehnyt kuvaukset loppusijoituskonseptin toimivuuden testaamiseksi ja osoittamiseksi.

Suunnitelmat ja kuvaukset koottiin kevään aikana Loppusijoituskonseptin kehitysohjelmaan, joka luovutettiin Säteilyturvakeskukselle (STUK).

Tiina-Jalonen web
Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen on kehitysohjelman koordinaattori.
”STUK halusi arvioida rakentamislupahakemuksen tarkastustyön yhteydessä Posivan loppusijoituskonseptissa vielä kesken olevien asioiden ratkaisemiseksi tehtyjä suunnitelmia ja saada konseptin toteutettavuudesta ja turvallisuudesta aiempaa paremman käsityksen”, Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen kertoo.

Kehitysohjelmassa on käyty läpi kaikkien loppusijoituksessa tarvittavien osatekijöiden, muun muassa käytetyn polttoaineen, loppusijoituskapselin, puskurin, loppusijoitustunneleiden täytön ja tulpan sekä kalliotilojen vaatimuksia. Siinä on myös esitetty suunnitelmat täyden mittakaavan testien tekemisestä maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa.

Ohjelmassa kuvataan, mitkä asiat ovat vielä kesken ja millaisia testejä näiden selvittämiseksi tehdään.

”Kuvaus on tehty niin tarkasti kuin voimme tällä hetkellä tehdä. Kehitysohjelmassa kerrotaan, mitä tietoa tulevilla testeillä haetaan ja mitä niillä ratkaistaan. Kaikkia tekijöitä ei ole vielä tässä vaiheessa voitu edes varmistaa”, Jalonen sanoo.

Kehitysohjelmaa on ollut rakentamassa koko Posivan kehitysosasto, muita posivalaisia sekä ulkopuolisia Posivan konsultteja.

STUK arvioi Loppusijoituskonseptin kehitysohjelmaa osana Posivan jättämää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta. Kehitysohjelma tarjoaa STUKille lisätietoa rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten.

”Kehitysohjelman tarkoituksena on tarjota entistä vankempi pohja rakentamiseen. Jatkamme raportointia myös rakentamisen aikana”, Jalonen korostaa.

Demo3 web
Osana täyden mittakaavan testausta POPLU-testi eli täyden mittakaavan tulppatesti on jo käynnistynyt maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: