Media

Ajankohtaista

31.10.2008

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu - Posiva luovutti tänään YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy on jättänyt tänään työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Ympäristövaikutusten arviointi koskee Olkiluotoon suunniteltavan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamista 3 000 uraanitonnilla 12 000 uraanitonniin. Posiva varautuu suunnitelmissaan loppusijoitustilojen laajentamiseen Fortumin mahdollisen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen osalta. Laajennusta koskevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaisi aikaisintaan 2070-luvulla, mikäli Loviisa 3 -yksikkö otettaisiin käyttöön 2010-luvun loppupuolella.

Laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi viime toukokuussa, kun Posiva jätti YVA-ohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriö antoi lausuntonsa Posivan YVA-ohjelmasta elokuussa. Sen jälkeen YVA-selostusta on laadittu lausunnossa esitettyjen näkökohtien mukaisesti. "Arviointiselostuksessa on tarkasteltu muun muassa ympäristövaikutuksia tilanteissa, joissa laitokseen sijoitettaisiin 6 500 uraanitonnia, 9 000 uraanitonnia sekä 12 000 uraanitonnia käytettyä ydinpolttoainetta", kertoo YVA-projektipäällikkö Markku Friberg Posivasta.

Laajennus vaikuttaa louheen määrään ja toiminta-aikaan

Posivan loppusijoitusratkaisu perustuu käytetyn polttoaineen eristämiseen kuparikapseleissa syvälle kallioperään. YVA-selostuksessa on kuvattu ja arvioitu loppusijoituslaitoksen rakentamisen ja käyttötoiminnan aikaisia sekä laitoksen sulkemisen jälkeisiä ympäristövaikutuksia. Laajentamisen keskeisimmät vaikutukset liittyvät maanalaisten tilojen rakentamiseen sekä laitoksen toiminta-aikaan. "Laajentamisen vaikutukset maanpäälliseen rakentamiseen ovat sitä vastoin vähäisiä, koska suunniteltu kapselointilaitos pystyy käsittelemään myös mahdollisten uusien yksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen", vahvistaa Posivan toimitusjohtaja Eero Patrakka. Loppusijoitettavan käytetyn polttoaineen määrän kasvaminen ei vaikuta loppusijoituksen pitkäaikaiseen turvallisuuteen. Turvallisuusarvioiden mukaan kaikkein todennäköisintä on, ettei kapseleista vapaudu radioaktiivisia aineita miljooniin vuosiin.

YVA-menettely on osa ydinenergialain mukaista luvitusta

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiva TEM asettaa YVA-selostuksen nähtäville lausuntojen antamista ja mielipiteiden asettamista varten. Posiva arvioi YVA-menettelyn päättyvän vuoden 2009 maaliskuussa. Mikäli Posiva hakee myös 12 000 uraanitonnin laajennukselle periaatepäätöstä, liitetään YVA-selostus periaatepäätöshakemukseen.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus on tarkoitus jättää valtioneuvostolle vuonna 2012. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa vuonna 2020.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: