Media

Ajankohtaista

26.5.2010 15.16

Loppusijoitushankkeessa edetään turvallisuuden ehdoilla

YLE on julkaissut nettisivuillaan ja TV1:n aamu-uutisissa väitteen, jonka mukaan loppusijoittamisen lupa-aikataulu on liian kireä. Ohessa Posivan näkemystä ja selvennystä uutisoinnin johdosta.

Uutisoinnissa todetaan että "ydinjätteiden sinetöimiseksi tarkoitettujen vapautumisesteiden eli kuparikapseleiden, ympäröivän bentoniittisaven ja tunneleiden täytemateriaalien turvallisuutta ei ole tähän mennessä pystytty aukottomasti todistamaan." Uutisoinnin taustalla on Posivan loppusijoitushankkeessa toimivan tutkijan yhteydenotto YLEen. Uutisoinnissa haastatellaan myös Posivan tutkimusjohtaja Juhani Viraa.

 

Uutisoinnin johdosta on syytä selventää loppusijoitushankkeen aikatauluun ja turvallisuuden arviointiin liittyviä näkökohtia.

 

Posivan tavoitteena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus vuonna 2012. Viime syksynä Posiva jätti työ- ja elinkeinoministeriölle ja Säteilyturvakeskukselle rakentamislupavalmiutta koskevan selvityksen, jossa esitetään lupahakemusta varten tarvittavan dokumentaation tilanne: miltä osin hakemusaineisto on jo valmis, ja miltä osin sitä on vielä täydennettävä. Rakentamislupahakemusta varten tehtävä tutkimus- kehitys ja suunnittelutyö (TKS) on esitetty Posivan viime syksynä julkaisemassa TKS-2009-ohjelmassa. Siinä määritellään ne TKS-työt, jotka Posiva tulee tekemään vuoteen 2012 mennessä rakentamislupahakemusta varten. TKS-ohjelma, kuten Posivan muutkin raportit, on saatavissa Posivan internet-sivuilta.

 

Posivan raportoinnissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan keskeiset raportit arvioitutetaan ennen julkaisua ulkopuolisella asiantuntijalla. Julkaistavien raporttien tulee täyttää tieteellisyyden laatuvaatimukset, mutta raporttien ei tarvitse edustaa Posivan näkemystä. Tarvittaessa raportteihin kirjataan ns. varolauseke (disclaimer), joka osoittaa raportin edustavan kirjoittajiensa, ei Posivan, näkemystä.

 

Posiva jätti TKS-2009-ohjelman viime syksynä viranomaisten arvioitavaksi.  TEM on pyytänyt usealta viranomais- ja asiantuntijataholta lausuntoa TKS-ohjelmasta kesäkuun loppuun mennessä. TEM:n kannanotto TKS-ohjelmasta valmistuu vuoden loppuun mennessä. STUK antaa lausuntonsa syyskuussa ja käyttää arviossaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Sen lisäksi STUK arvioi loppusijoitushankkeen toteutukseen ja pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvän työn edistymistä ja avoimia kysymyksiä säännöllisesti puolivuosittain järjestettävissä arviointikokouksissa. Tällainen kokous järjestettiin toukokuun lopussa (26.–27.5.) Eurajoella Posivan ja STUKin asiantuntijoiden kesken.

 

YLEn uutisoinnin taustalla on yksittäisen tutkijan mielipide, joka ei edusta Posivan näkemystä. Suomessa loppusijoitushankkeen tutkimus- ja kehitystyöhön osallistuu Posivan henkilöstön lisäksi noin 200 asiantuntijaa tutkimuslaitosten, yliopistojen ym. palveluksessa. Pelkästään suomalaisten asiantuntijavoimien varassa hanke ei kuitenkaan ole: teknisten vapautumisesteiden tutkimus- ja kehitystyössä Posiva on tehnyt jo vuosia laajaa yhteistyötä Ruotsin ydinjäteyhtiö SKB:n kanssa. SKB:llä on tarkoitus hakea käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa Östhammarin kuntaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valmisteluaikataulu on tiukka, mutta mahdollinen. Posiva ei pidä ehdoin tahdoin kiinni vuodesta 2012, mikäli osoittautuu, että riittävää turvallisuustasoa ei pystytä tässä vaiheessa osoittamaan. Viime kädessä STUK määrittelee rakentamislupahakemuksessa vaadittavan raportoinnin tason ja sen, missä määrin hakemusta voidaan täydentää vuoden 2012 jälkeen.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: