Media

Ajankohtaista

26.2.2007

Loppusijoitustilojen odotettua käyttäytymistä kuvaava raportti on ilmestynyt

Posiva-raportti ”Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen odotettu käyttäytyminen kapselien sijoittamisen jälkeen” on ilmestynyt. Raportissa kuvataan Olkiluodon kallioon rakennettavan loppusijoitustilan odotettua kehittymistä ensimmäisen kapselin sijoituksesta alkaen.

Loppusijoitustilojen odotettua käyttäytymistä kuvaava raportti on yksi Posivan turvallisuustodisteisiin kuuluvista pääraporteista. Turvallisuustodisteet (engl. Safety Case) ovat yhteenveto niistä analyyseistä ja muista todisteista, joiden avulla osoitetaan loppusijoitusratkaisun turvallisuus. Turvallisuustodisteet ovat sarja raportteja turvallisuusselvityksien eri osa-alueista. Kunkin osa-alueen tietoja päivitetään aika ajoin uusimmalla tiedolla. Nyt ilmestynyt raportti on osa turvallisuustodisteiden väliraportointia.

Raportissa kuvataan Olkiluodossa kiteisessä kallioperässä –420 metrin syvyydessä sijaitsevan KBS-3V-tyyppisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan kehittymistä ensimmäisen kapselin sijoittamisen jälkeen. Loppusijoitustilan oletetaan toimivan suunnitellusti. Lisäksi kuvataan alunperin viallisten kapselien kehittymistä.

Paikan ja loppusijoitustilan kehittymistä ohjaavien ulkoisien tekijöiden vaikutuksia on kuvattu kahden erilaisen ilmaston kehitysskenaarion avulla. Sijoituspaikan ja loppusijoitustilojen kehittymisen kuvaus on jaettu raportissa kolmeen ajanjaksoon: loppusijoitustilojen käyttövaihe, tilojen sulkemisen jälkeinen vaihe seuraavaan jääkauteen asti sekä seuraavan jääkauden aikainen jakso.

Loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana loppusijoitustilojen kehittymiseen vaikuttavat olennaisimmin louhinta, tunneleiden täyttäminen sekä polttoaineen tuottama jälkilämpö. Jääkauden aikana muutoksia tuottavat muun muassa pohjaveden liikkeistä ja koostumuksesta aiheutuvat muutokset sekä mahdolliset maanjäristykset ja niihin liittyvät siirrokset.

Keskeinen johtopäätös on, että kanisteri säilyy ehjänä: Nykytietämyksen mukaan yksikään kapseli ei tuhoudu maanjäristyksestä johtuen. Lisäksi kuparikapselin korroosio on alle kymmenesosa sen paksuudesta.

Ensimmäinen kuvaus loppusijoitustilojen odotetusta käyttäytymisestä julkaistiin vuonna 1998. Tuolloin tarkasteltiin kaikkia neljää loppusijoituspaikkakandidaattia. Nyt ilmestynyttä raporttia tullaan päivittämään seuraavan kerran vuonna 2009.

Posiva suunnittelee jättävänsä Olkiluotoon rakennettavan käytetyn ydinpolttoaineen rakentamislupahakemuksen ja siihen liittyvät turvallisuustodisteet valtioneuvoston käsiteltäväksi vuonna 2012. Vuonna 2011 laaditaan loppusijoitustilojen oletettua kehittymistä koskeva lopullinen raportti vuoden 2012 turvallisuustodisteita varten.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: