Media

Ajankohtaista

22.12.2004

Olkiluodossa jo 33 syvää kairanreikää

Syksyn aikana on valmistunut Olkiluodon alueelle viisi kairanreikää ja kahdelle aikaisemmin kairatulle reiälle, KR 23:lle ja KR 32:lle, on tehty jatkotutkimuksia.

Uusilla kairauksilla on varmistettu jo tutkittujen kalliorakenteiden jatkuvuutta. – Se tarkoittaa mallinnusten ja todellisuuden vertailua, esimerkiksi tietyn kivilajin esiintymistä maaperässä ja mahdollisten rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnin varmistamista, Heikki Hinkkanen Posivasta kertoo. Järjestyksessään viimeisimmän reiän KR 33:n kairaamisella on varmistettu kaivannossa havaitun kallioperän rikkonaisuusrakenteen kulkua.

Kairanreikä KR 24 sijoittuu ONKALOn tulevaan ilmastointikuiluun. Reiät 30 ja 31 ovat myös ONKALOn alueella. Kairanrei'istä saadut tulokset palvelevat ONKALOn mallinnustyötä. Aikaisemmin kairattua KR 23:a on syvennetty 302 metristä 460 metriin. Sillä haluttiin tarkistaa ONKALOn kallioperän päätutkimustason rakenteita.

KR 29 on kairattu ensimmäiseksi monitorointireiäksi Olkiluodon tien eteläpuolelle, kun tutkimukset ovat ennen tätä keskittyneet pohjoispuolelle.

Geofysikaaliset ja hydrogeologiset mittaukset jatkuvat ensi vuoden puolelle ja ne kestävät noin 2 kuukautta.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: