Media

Ajankohtaista

22.1.2004

ONKALOn ajotunnelin ensimmäinen pilottireikä valmis

Ensimmäinen pilottireikä ONKALOn ajotunnelin kohdalle, nimeltään PH 1, kairattiin Olkiluodon kallioperään joulukuun alun ja tammikuun alun välisenä aikana.

- PH 1 on alaviistoon 5,7:n asteen kulmassa kallioon kairattava reikä, joka sijoittuu tunneliprofiilin sisäpuolelle. 160-metrinen pilottireikä ulottuu aina tunnelin ensimmäiseen maanalaiseen mutkaan asti, kertoo geologi Kimmo Kemppainen Posiva Oy:stä.

Pilottireikä varmistaa kallion laadun

Kallionäytekairauksena tehtävien pilottireikien perusvaatimus on sijoittua ONKALOn ajotunneliprofiilin sisäpuolelle.

- PH 1:n, kuten muidenkin tulevien pilottireikien, tavoitteena on varmistaa kallion laatu tunnelin kohdalla sekä paikantaa vettä johtavat rikkonaisuusvyöhykkeet ja muut rakentamisen kannalta merkittävät kallion rakenneominaisuudet.
Tutkimustulosten perusteella tunnelin louhintasuunnitelmia voidaan tarvittaessa tarkastaa ja joissakin tapauksissa jopa muuttaa, esimerkiksi siten, että rikkonaisuusvyöhyke voidaan kokonaan välttää.

Tarkkaa suunnittelu-, mittaus- ja kairaustyötä

Lähes vaakasuoraan tehtävän pilottireiän tekeminen on hankalampaa ja tarkempaa työtä kuin aikaisempien, lähes pystysuoraan kairattujen tutkimusreikien tekeminen, sillä kairanterä kääntyy helposti vinoon suunnitellusta kohdasta, monista eri syistä. – Kairausnopeus ei esimerkiksi saa olla liian suuri. Kairanterän osuminen rikkonaisuusvyöhykkeeseen saattaa myös aiheuttaa pienen suunnan muutoksen.

- Alussa PH 1:tä kairattaessa kairanterä lähti taipumaan 40 senttimetriä oikealle ja alas. Taipuminen mitattiin kahdella eri mittauslaitteella. Mittauksen jälkeen kairausta jatkettiin pakottamalla terää vastaavasti ylöspäin. Reiän ollessa nyt valmis, pilottireikä on pysynyt tunneliprofiilin sisäpuolella koko pituudeltaan.

Pilottireiän tuloksia analysoidaan parhaillaan

Pilottireiässä tullaan tekemään reikä-TV kuvaus, virtausmittaus ja reikägeofysiikan mittaukset sekä kairasydännäytteiden kartoitus. Tutkimustulokset analysoidaan, jotta louhittavasta kallioperästä saadaan yksityiskohtaista tietoa ja tunneli voidaan louhia parhaimmalla mahdollisella tavalla. – PH 1:n tutkimustulosten valmistuttua ja viimeistään ennen tunnelin louhinnan aloittamista kairanreikä täytetään sementillä.
Tunnelin louhinta alkaa heinäkuun alussa.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: