Media

Ajankohtaista

16.10.2009 14.27

Posiva tähtää rakentamislupahakemuksen jättämiseen 2012

Posivan valmistelema käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä linjaava TKS-2009 -ohjelma jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) syyskuun lopussa.

Ohjelmaraportissa kuvataan seuraavien kolmen vuoden aikana tehtävää TKS-työtä, jonka tarkoituksena on tuottaa vuonna 2012 jätettävään loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen vielä tarvittava luvitusaineisto.


Samanaikaisesti TKS-2009-ohjelman kanssa TEM:lle toimitettiin loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen esiluvitusaineisto (rakentamislupavalmiusselvitys). Aineisto osoittaa, mikä on loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen tarvittavien selvitysten valmius tällä hetkellä ja miltä osin rakentamisluvan edellyttämä aineisto edellyttää vielä täydentämistä.

 

Loppusijoituslaitoksen luvitukseen tähtäävä TKS-työ sisältää Olkiluodon loppusijoituspaikan varmentavien tutkimusten loppuunsaattamisen, tarvittavien laitosten suunnittelun sekä käytettävän loppusijoitustekniikan kehittämisen rakentamislupahakemuksen edellyttämälle tasolle. Lisäksi TKS-työn tavoitteena on tuottaa rakentamislupahakemukseen liitettävä pitkäaikaisturvallisuutta koskeva turvallisuusperustelu. Loppusijoituksen perussuunnittelun ohessa selvitetään Ruotsin SKB:n (Svensk Kärnbränslehantering AB) kanssa yhteistyössä vaihtoehtoisen ns. vaakasijoitussuunnitelman (KBS-3H) toteutettavuutta ja pitkäaikaisturvallisuutta.

 

Vuonna 2012 jätettävä rakentamislupahakemus laaditaan kokonaisuudelle, joka koostuu kahdesta ydinjätelaitoksesta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta

ja  loppusijoituslaitoksesta, joka puolestaan koostuu maanalaisista loppusijoitustiloista sekä muista maanalaisista tiloista (keskustunnelit, ajotunneli, kuilut, apu- ja tekniset tilat) sekä loppusijoituslaitosta suoraan palvelevista maanpäällisistä rakennuksista (mm. ilmanvaihtorakennus).

 

Hakemusaineiston laatimisen lähtökohtana on 12 000 uraanitonnin suuruisen käytetyn ydinpolttoainemäärän loppusijoittaminen. Polttoainemäärä käsittää TVO:n ja Fortumin nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden, rakenteilla olevan Olkiluoto 3-yksikön sekä suunnitteilla olevien Olkiluoto 4- ja Loviisa 3-yksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen.

 

Posivan aikatauluoletusten mukaan Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentaminen alkaa vuonna 2014, kun rakentamislupahakemus on jätetty kaksi vuotta aiemmin. Käyttölupahakemus on tarkoitus jättää vuonna 2018 ja laitoksen käytön on määrä alkaa vuonna 2020.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: