Media

Ajankohtaista

5.11.2013 16.10

Posivan tutkijoilla onnistunut näytteenottomatka Grönlantiin

"Näytteenotto sujui niin hyvin kuin mahdollista." Posivalaiset hydrogeologi Anne Lehtinen ja kemisti Tiina Lamminmäki viettivät vastikään viikon Länsi-Grönlannissa jäätikön reunalla ottaen vesi- ja kaasunäytteitä yli 600 syvyisestä metrin kairareiästä, jonka pohja ulottuu jäätikön alle.

 "Tämä on merkittävä tutkimus, sillä saamme lisää tietoa mannerjäätikön vaikutuksista pohjavesiin jääkausiolosuhteissa. Saamme myös tarkentavaa tietoa siitä, miten jäätikkö vaikuttaa loppusijoitussyvyydellä, yli 400 metrin syvyydessä", Anne Lehtinen kertoo.

Pohjaveden koostumuksen tuntemus on merkittävää loppusijoitusjärjestelmän kannalta, koska loppusijoituskapselin materiaalina on kupari ja valurauta, ja veden kemiallisella koostumuksella on vaikutusta esimerkiksi kuparin korroosioon. Eri syvyyksiltä otetuista näytteistä voidaan päätellä, kuinka suuri osuus jäätikön läheisyydessä olevasta pohjavedestä muodostuu jäätikön sulavesistä.

"Seuraavaksi alamme tehdä Grönlanti-tutkimusten loppuraportointia. Se jatkuu vielä ensi vuoden ajan", kertoo takaisin Suomeen ja Olkiluotoon palannut Lehtinen. 

Vesinäytteet Grönlanti WEBVesinäytteitä eri tasoilta eli tulppaväleiltä 350 - 645 metrin syvyyksiltä - ylin (U), keskimmäinen (M) ja alin (L) tulppaväli. Alin tulppaväli on puhdistunut eli vedessä ei ole enää vihreää kairauksessa käytettyä merkkiaineväriä.


Researchers in Greenland WEBGrönlannissa analogiaprojektin tutkimuksia tekee eri yhtiöistä ja tutkimuslaitoksista koostuva yhteistyöverkosto. Kuvassa oikealta Anne Lehtinen ja Tiina Lamminmäki (Posiva), Emily Henkemans (Waterloon yliopisto) ja Laura Kennell (NWMO).


Grönlannin analogiaprojekti GAP (Greenland Analogue Project)

Posivan tutkimus- ja kehitystyössä yksi keskeinen kysymys on miten jääkausi vaikuttaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen, koska Suomeen on odotettavissa jääkausi seuraavan 100 000 vuoden aikana.

Posiva tekee yhteistyössä ruotsalaisen SKB:n ja kanadalaisen NWMO:n kanssa Grönlannissa tutkimusta, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa jääkauden olosuhteista. Tärkeä tutkimuskohde on jäätikön sulavesien vaikutus syvällä kalliossa. Tutkimusprojektiin osallistuu myös lukuisa joukko tutkimuslaitoksia.


Landcape Isunguata SermiaVesi- ja kaasunäytteitä otetaan kairareiästä Isunnguan alueella Länsi-Grönlannissa. Kairareikä alkaa jäättömältä alueelta läheltä jäätikön reunaa ja jatkuu syvälle jäätikön alle.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: