Media

Ajankohtaista

13.2.2007

Posivan YVA-tutkimuksessa selvitettiin loppusijoitushankkeen vaikutuksia Eurajoen kunnan imagoon

Posiva on teettänyt osana ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) seurantaohjelmaa tutkimuksen loppusijoitushankkeen vaikutuksesta Eurajoen kunnan imagoon. Vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen tuloksiin verrattuna Eurajoen asukkaat pitävät kuntaansa nyt houkuttelevampana, kehittyvämpänä ja kiinnostavampana asuinkuntana. Myös kuluttajat ja yritykset Eurajoen ulkopuolelta pitävät Eurajokea kehittyvämpänä ja yritysystävällisempänä kuin kahdeksan vuotta sitten.

Tutkimuksella selvitettiin Eurajoen ulkoista imagoa kuntalaisten, suomalaisten kuluttajien ja yritysten edustajien keskuudessa. Eurajoen kuntaimagoa verrattiin muihin vuonna 1998 mukana olleisiin potentiaalisiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskuntiin (Eurajoki, Äänekoski, Loviisa ja Kuhmo). Tutkimuksessa haastateltiin loka-joulukuussa 2006 puhelimitse 500 kuluttajaa ja 200 yritysten edustajaa Eurajoen ulkopuolelta sekä 200 Eurajoen kuntalaista. Selvityksen toteutti Corporate Image Oy.

Kaikki vastaajaryhmät (kuntalaiset sekä kuluttajat ja yritykset Eurajoen ulkopuolelta) arvioivat loppusijoittamisen vaikutuksia Eurajoen kuntaimagoon myönteisemmin, kuin mitä arvioitiin ennen sijoituspäätöstä vuonna 1998. Eurajoen kuntalaisten arviot loppusijoittamisen vaikutuksista kotikuntaansa olivat selvästi muita kuluttajia myönteisemmät. Sijoittamisen vaikutukset Eurajoen kiinnostavuuteen asuinkuntana, matkailukohteena sekä yritysten sijaintipaikkana olivat kaikki osa-alueita, joissa myönteisiä arvioita oli selvästi kielteisiä enemmän. Kuluttajien enemmistö uskoi kuitenkin edelleen loppusijoittamisen heikentävän Eurajoen kiinnostavuutta matkailukohteena ja asuinkuntana, vaikkakin arviot olivat aikaisempaa positiivisemmat.

Eurajokelaiset liittivät kotikuntaansa ennen kaikkea ydinvoiman sekä hyvän asuinpaikan. Kokonaisuudessaan arviot olivat varsin myönteiset kuntalaisten keskuudessa. Kuluttajien ja yritysten edustajien joukossa Eurajokeen liitettiin melko usein ydinvoima, mutta muilta osin sitä ei tunnettu kovin hyvin.

Suhtautumisessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen yritysten edustajat olivat selvästi muita vastaajaryhmiä myönteisempiä. Eurajokelaiset kokivat puolestaan loppusijoittamisen selvästi myönteisempänä kuin kuluttajat Suomessa yleensä. Yli puolet kuluttajista tiesi, että Eurajoki on valittu loppusijoituskunnaksi.

Eurajokelaisista 66 % liitti kuntaansa ominaisuuden ”turvallinen asuinkunta”, mikä on selvästi enemmän kuin heidän arvionsa muista tutkimuksessa mukana olleista kunnista.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: