Media

Ajankohtaista

17.1.2008

Raportti loppusijoituslaitoksen rakentamisen aluetaloudellisista vaikutuksista on ilmestynyt

Posivan työraporttisarjassa on julkaistu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudellisia, sosioekonomisia ja kunnallistaloudellisia vaikutuksia käsittelevä raportti, jossa arvioidaan loppusijoituslaitoksen rakentamisen vaikutuksia työllisyyteen, väestönkehitykseen, rakentamiseen, yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistalouteen Eurajoen kunnassa ja myös laitoksen laajemmalla vaikutusalueella.

Kaupunkitutkimus TA Oy:n laatiman raportin aikajänne ulottuu 2000-luvun alusta 2020-luvun alkuvuosiin: loppusijoituslaitoksen sijaintipaikan valinnasta maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, rakentamiseen ja varsinaisen loppusijoituslaitoksen toiminnan käynnistymiseen.

Raportin mukaan loppusijoituslaitoksen tutkimus- ja rakentamisvaiheiden yhteenlasketut investointikustannukset ovat noin 290 miljoonaa euroa vuosina 2004–2020. Loppusijoituslaitoksen suunnittelu-, tutkimus- ja rakentamisvaiheen valtakunnallisen kokonaistyöllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan vuosina 2001–2020 noin 6 800 henkilötyövuotta (htv). Koko seudun kannalta loppusijoituslaitoksen työllistävä vaikutus olisi enimmillään noin 220 htv/vuosi vuonna 2020.

Laitoshankkeen aikaansaama kumulatiivinen väestönlisäys tulisi vuoteen 2020 mennessä olemaan Eurajoella 80 asukasta ja koko seudulla noin 415 henkeä. Kunnallistalouden osalta suurimmat vaikutukset kohdistuvat kiinteistöveroon ja sen vaikutukseen kuntien välisessä verotulotasauksessa. Enimmillään loppusijoitustiloista arvioidaan maksettavan kiinteistöveroa 3,5 miljoonaa euroa vuodessa vuonna 2020.

Selvitystä varten haastateltiin Eurajoen kunnan sekä Rauman ja Porin kaupunkien virkamiehiä, joilta saatiin näkemyksiä loppusijoituslaitoksen tähän mennessä toteutuneista sekä odotettavissa olevista vaikutuksista alueen työllisyyteen ja väestöön sekä kuntien talouteen, maankäyttöön ja palveluihin. Vaikutusten arviointia on monimutkaistanut loppusijoituspaikan tutkimustilan rakentamisen kanssa samanaikaisesti tapahtuva uuden ydinvoimalan rakentaminen, koska rakennushankkeiden vaikutuksia on joiltakin osin lähes mahdotonta erottaa toisistaan.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: