Media

Ajankohtaista

13.9.2007

Sähköistys varmentaa ONKALOn turvallisuutta

ONKALOn käyttöä ja turvallisuutta varmennetaan erilaisten valaistus- ja valvontajärjestelmien sekä varmentavien sähköjärjestelmien avulla. ONKALOon asennetaan myös Suomen viranomaisverkko VIRVE sekä langaton lähiverkko (WLAN) tunnelissa olevien henkilöiden paikantamiseksi. Sähköjärjestelmissä otetaan huomioon mahdollinen ONKALOn tutkimustilojen laajentaminen loppusijoitustiloiksi tulevaisuudessa.

ONKALOn sähköistyksessä noudatetaan korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Ajotunnelin pohjalle rakennetaan betoninen kaapelikanava, jonne sijoitetaan varmistusyhteyksiä häiriötilanteiden varalle. Tärkeitä toimintoja varmistetaan katkeamattomilla sähkönsyöttöjärjestelmillä (UPS) ja dieselgeneraattoreilla. Erityistä huomiota kiinnitetään paloturvallisuuteen. Uuden paloturvallisuusjärjestelmän avulla voidaan palopaikka paikantaa muutaman metrin tarkkuudella. Turvallisuuden varmistamiseksi jokaiselle ONKALOn tutkimustiloihin menevälle ajoneuvolle ja ihmiselle kiinnitetään paikkatunnistimet.

Sähköistystyöt jo hyvässä vauhdissa

Sähköistystyöt ovat edenneet vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin tunnelitekniikkarakennus ja sähköistettiin työmaa-alue. Alkusyksyn aikana valmiiksi saatu toinen vaihe piti sisällään ONKALOn sähköistyksen 1 900 metrin matkalle. Nyt meneillään olevassa kolmannessa vaiheessa ONKALOn sähköistys etenee 1 900 metristä 2 900 metriin.

ONKALOsta tuleva informaatio ohjautuu tunnelitekniikkarakennuksessa sijaitsevaan valvomoon. Valvomossa ryhdytään kuluvan syksyn aikana seuraamaan myös paloilmoitinjärjestelmää ja suorittamaan tarvittavia jatkotoimenpiteitä hätätilanteissa.

ONKALOn ajoluiskalla on hiljattain otettu käyttöön digitaalinen informaatiotaulu tutkimustunnelissa työskenteleviä varten. Taulun avulla ohjataan ONKALOn liikennettä ja jaetaan tietoa ONKALOn olosuhteista. Infotaulu kertoo ajotunnelin etenemän, meneillään olevat työvaiheet ja sallittujen kulkuneuvojen pääsyn tunneliin. Informaatiotaulu antaa myös turvallisuusohjeita tunneliin meneville.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: