Media

Ajankohtaista

7.7.2008

Seismiset luotaukset alkavat Olkiluodon seudulla

Olkiluodon lähistöllä liikkuu heinäkuussa suuria mittausajonevoja, jotka hidastavat liikennettä. Posiva osallistuu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) mittavaan HIRE-luotaushankkeeseen, jossa tutkitaan kallioperää useiden kilometrien syvyydeltä. Olkiluoto lähialueineen on hankkeessa mukana yhtenä tutkimuskohteena. Tavoitteena on selvittää Olkiluodon kalliolohkoa rajaavien rakenteiden geologista luonnetta ja syvyysulottuvuutta. Tuloksia voidaan hyödyntää Posivan kalliomallinnuksessa.

Mittauksia tehdään Olkiluodossa sekä Sorkan, Hankkilan ja Linnamaan alueilla. Mittaukset alkavat viikolla 28 ja kestävät arviolta kaksi viikkoa. Mittausryhmän erikoisrakenteiset vibraattorikuorma-autot liikkuvat tieverkkoa pitkin lähettäen seismistä signaalia. Seismiset aallot rekisteröidään tienpenkalle asennetuilla tärinäilmaisimilla.

Mittauskalusto pysähtyy 25-50 metrin välein olevilla mittauspisteillä, joita kohdealueella on kaikkiaan 800. Yhdellä pisteellä mittaus kestää noin kolme minuuttia, joten kuorma-autot etenevät tiellä hyvin hitaasti. GTK:n kenttähenkilöstö ohjaa liikennettä mittausten yhteydessä. Työ tapahtuu päiväaikaan eikä siitä aiheudu haittaa maanomistajille, rakennuksille tai ympäristölle.

Tutkimushanke on osa Suomen ja Venäjän hallitusten välistä sopimusta, jolla Venäjä kuittaa entisen Neuvostoliiton aikaisia valtionvelkojaan Suomeen toimitettavilla tieteellisillä laitteilla ja tutkimuspalveluilla. Mittausurakasta vastaavat venäläiset valtionyhtiöt Machinoimport ja Vniigeofizika.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: