Media

Tiedotteet

30.1.2012 12.44

Geologisen loppusijoituksen teknologiayhteisön IGD-TP:n laajamittainen eurooppalainen tutkimus- ja kehitysyhteistyö käynnistyy

Vuonna 2009 perustettu teknologiayhteisö IGD-TP on julkaissut verkkosivuillaan www.igdtp.eu ensimmäisen toteutussuunnitelmansa geologisen loppusijoituksen strategiselle tutkimusohjelmalleen. Toteutussuunnitelman sisältöön voivat kaikki kiinnostuneet tahot vaikuttaa helmikuun 13 päivään 2012 asti.

IGD-TP (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform) on eurooppalainen geologisen loppusijoituksen teknologiayhteisö, joka suunnittelee ja koordinoi korkea-aktiivisen ja muun pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä tutkimus-, kehitys- ja demonstraatiohankkeita.


Yhteisöön osallistuu yli 80 ydinjätealan organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Osallistujien joukossa on ydinjätehuollon toteutusorganisaatioita, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, teollisuusyrityksiä ja järjestöjä.


Teknologiayhteisön työtä ohjaa yhteinen visio: "Euroopan ensimmäiset geologiset loppusijoituslaitokset käytetylle polttoaineelle, korkea-aktiiviselle jätteelle ja muulle pitkäikäiselle radioaktiiviselle jätteelle ovat turvallisesti toiminnassa vuonna 2025." Geologista loppusijoitusta pidetään turvallisena, toteuttamiskelpoisena ja kestävänä ratkaisuna korkea-aktiivisen ja muun pitkäikäisen ydinjätteen käsittelyyn.

 

Perustamisensa jälkeen IGD-TP on julkaissut useita työtä ohjaavia raportteja kuten Visioasiakirjan, Strategisen tutkimusohjelman (SRA) sekä toteutussuunnitelman kommentoitavaksi. Strateginen tutkimusohjelma määrittää tärkeimmät yhteiset eurooppalaiset tutkimuskohteet, jotta ensimmäiset korkea-aktiivisen ydinjätteen geologiset loppusijoitustilat voidaan ottaa käyttöön. 


Toteutussuunnitelma sisältää tutkimusohjelman täytäntöönpanoon tarvittavat toimenpiteet vuosille 2011–2016. Toteuttamissuunnitelmaa voivat kaikki kiinnostuneet tahot kommentoida 13.2.2012 saakka. Asiakirjaluonnos on saatavilla verkosta teknologiayhteisön verkkosivuilta www.igdtp.eu.

 

Helsingissä otettiin marraskuun lopussa 2011 ensimmäinen askel tutkimussuunnitelman toteuttamiseksi. Tällöin järjestettiin toteutussuunnitelmaa esittelevä eurooppalainen ”Exchange Forum” -tapaaminen. Tämän lisäksi IGD-TP on jo käynnistänyt useita teknisiä hankkeita, jotka saavat Euroopan komission osarahoitusta seitsemännestä tutkimuspuiteohjelmasta. 


IGD-TP perustettiin 2009 tehostamaan yhteistyötä korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen ydinjätteen geologisen loppusijoituksen alalla Euroopassa. Yhteistyö painottuu geologisen loppusijoituksen edellyttämän tekniikan kehittämiseen sekä sen turvallisuuteen osoittamiseen. Samalla tuetaan yhteistä eurooppalaista näkemystä, jossa geologinen loppusijoitus nähdään turvallisena tapana radioaktiivisten jätteiden huollossa. IGD-TP:n visiona on, että "vuonna 2025 Euroopan ensimmäiset geologiset loppusijoituslaitokset käytetylle polttoaineelle, korkea-aktiiviselle jätteelle ja muulle pitkä-ikäiselle radioaktiiviselle jätteelle ovat turvallisesti toiminnassa".


IGD-TP edistää alan yhteistyötä ja teknologian siirtoa, tehostaa näin ydinjätetutkimusta sekä pienentää tutkimus- ja kehitystyön kustannuksia jakamalla niitä eri osallistujatahojen kesken. IGD-TP:n työhön ja sen sihteeristölle on myönnetty osarahoitusta EU:n seitsemänteen puiteohjelmaan (FP7 2007–2011) kuuluvasta SecIGD-hankkeesta (2010–2011, avustussopimus no 249396).


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: