Media

Tiedotteet

2.2.2006 12.00

Posiva ja GTK vahvistavat tutkimusyhteistyötä

Ydinjätehuollon asiantuntijaorganisaatio Posiva Oy ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka avulla osapuolet edistävät ja varmistavat GTK:n asiantuntemuksen jatkuvuuden ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeessa. GTK on osallistunut loppusijoituksen kallioperätutkimuksiin hankkeen alusta saakka eli yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tutkimus- ja kehitystyötä jatketaan vielä useita vuosia. Loppusijoitustoiminta on tarkoitus aloittaa Olkiluodossa tutkimus- ja rakentamisvaiheen jälkeen v. 2020. Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluodon kallioon maanalaista tutkimustilaa ONKALOa.

Olkiluodon saaren ja sen ympäristön kallioperää on tutkittu 1980-luvun lopulta lähtien. Tammikuussa saatiin valmiiksi 40. syvä tutkimusreikä. Geologian tutkimuskeskus on ollut mukana tässä tutkimustyössä. Sen lisäksi GTK on tuottanut runsaasti geologista tutkimustietoa omien hankkeidensa kautta Olkiluodon ympäristöstä ja koko Satakunnasta. Posivan tutkimusten avulla on muodostunut laaja tietoaineisto, joka on käytettävissä myös yleiseen geologiseen tutkimustyöhön.

GTK:n asiantuntijapalvelut korostuvat tällä hetkellä erityisesti kairasydännäytteiden tutkinnassa ja kalliokartoituksissa. ”Työpanos on merkittävä, sillä kivinäytteitä on tutkittu kymmeniä kilometrejä ja kallion pintaa on kartoitettu tuhansien neliömetrien alueelta”, kertoo Posivan toimitusjohtaja Eero Patrakka.

ONKALOn louhinnan alettua kesällä 2004 kartoitukset ja kairaukset on voitu ulottaa tunneliin, jolloin maanpintatutkimusten perusteella luotu käsitys Olkiluodon kallioperän rakenteista on tarkentunut. Kairaus- ja kartoitustietoja yhdistelemällä on luotu Olkiluodon kalliomalli, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään ONKALOn rakentamisessa ja loppusijoitustilojen suunnittelussa.

ONKALO muodostuu 5,5 kilometriä pitkästä spiraalin muotoisesta ajotunnelista sekä siihen kytketyistä kuiluista, jotka rakennetaan suunnitellulle loppusijoitussyvyydelle. Tähän mennessä tunnelia on louhittu 990 metriä n. 100 metrin syvyydelle. ONKALOsta hankittavaa tietoa käytetään loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta laadittaessa 2010-luvulla.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: