Media

Tiedotteet

18.5.2001 12.00

Talousvaliokunnan mietintö valmistunut - Mietinnössä puolletaan valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen hyväksymistä

Valtioneuvoston 21. joulukuuta tekemä myönteinen periaatepäätös tuli helmikuun alussa eduskunnan täysistuntoon, josta asia lähetettiin talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan käsittelyyn. Talousvaliokunnan periaatepäätöstä koskeva mietintö valmistui 3. toukokuuta. Mietinnössään talousvaliokunta esittää, että valtioneuvoston periaatepäätös, jonka mukaan loppusijoituslaitoksen rakentaminen Eurajoen Olkiluotoon on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, jää voimaan sellaisenaan. Myös ympäristövaliokunta on lausunnossaan puoltanut periaatepäätöksen hyväksymistä.

Perusteluissaan talousvaliokunta toteaa, että se pitää turvallisuuden kannalta ydinjätteen loppusijoitukseen tähtäävän prosessin jatkamista parempana kuin pitkäaikaista välivarastointia, joka edellyttää jatkuvaa huoltoa ja valvontaa. Valiokunta katsoo prosessin keskeytyksettömän jatkumisen olevan tärkeää myös siksi, että jatkuvalla tutkimuksella ja teknillisten ratkaisujen hakemisella kehitytään alan hallitsevana osaajana, jolloin tiedoille ja menetelmille saattaa avautua vientimahdollisuuksia.

Mietinnössään valiokunta toteaa välttämättömäksi, että loppusijoitusta tutkitaan ja kehitetään edelleen turvallisuuden varmistamiseksi viimeisimmän tiedon mukaiseksi. Tällä valiokunta viittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausuntoon, jossa todetaan, ettei loppusijoituksen turvallisuutta ole vielä osoitettu sillä varmuudella kuin rakentamisluvan yhteydessä on edellytettävä. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että eduskunta pidetään tietoisena loppusijoitushankkeen etenemisestä. Valiokunta esittääkin mietinnössään, että eduskunta hyväksyisi lausuman eduskunnalle annettavasta selvityksestä loppusijoituksen turvallisuudesta ennen kuin rakentamislupa myönnetään.

Talousvaliokunnan laatima mietintö tulee eduskunnan käsittelyyn16. toukokuuta pidettävässä eduskunnan täysistunnossa.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: