Media

Tiedotteet

21.12.2000

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Valtioneuvosto teki istunnossaan 21.12. myönteisen periaatepäätöksen, jonka mukaan loppusijoituslaitoksen rakentaminen Eurajoen Olkiluotoon on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Valtioneuvosto totesi periaatepäätöksen edellytysten täyttyneen, sillä Eurajoen kunta on puoltanut loppusijoituslaitoksen rakentamista Olkiluotoon aiemmin kuluvana vuonna. Lisäksi Säteilyturvakeskus on alustavassa turvallisuusarviossaan puoltanut hanketta.

Periaatepäätös koskee vain nykyisten voimalaitosten käytettyä ydinpolttoainetta. Päätös rajaa loppusijoitettavan polttoainemäärän enintään 4000 tonniin eli määrään, joka syntyy voimalaitosten 60 käyttövuoden aikana.

Vireillä olevan uuden voimalaitosyksikön ydinpolttoaineen loppusijoitus käsitellään kyseisen voimalaitoksen periaatepäätösmenettelyn yhteydessä.

Valtioneuvoston myönteinen periaatepäätös edellyttää eduskunnan vahvistusta. Periaatepäätöksen eduskuntakäsittely alkanee helmikuussa 2001.

Periaatepäätöksen myötä Posiva voi keskittää varmentavat paikkatutkimukset Eurajoen Olkiluotoon, jonne rakennetaan maanalaiset tutkimustilat. Kalliotilojen louhiminen on tarkoitus aloittaa muutaman vuoden kuluttua. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vuonna 2010.

Loppusijoituslaitoksen rakentamiseen vaaditaan erikseen valtioneuvoston lupa, samoin kuin laitoksen käyttöön. Loppusijoituksen on määrä alkaa vuonna 2020.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: