Posiva

Uraauurtavassa työssä yli sata eri alan osaajaa

Posivalla työskentelee tällä hetkellä noin 80 henkilöä. Lisäksi yhtiö työllistää suuren joukon alihankkijoita ja konsultteja. Posiva on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana ja toimintamme vaatii jatkossakin uusien osaajien hankkimista joukkoomme.

Posivalaisten työtehtävät vaihtelevat erilaisista ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvistä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävistä loppusijoituslaitoksen toteutussuunnitteluun ja tukitoimintoihin. Posivan työyhteisö onkin hyvin monitieteinen: joukostamme löytyy mm.

  • geologian
  • geofysiikan
  • fysiikan
  • kemian
  • hydrologian
  • kalliomekaniikan
  • rakennustekniikan
  • tuotantotekniikan
  • ja muiden tekniikan alojen, yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden osaajia.


Noin neljällä viidestä posivalaisesta on tekninen tai matemaattis-luonnontieteellinen koulutus. Puolella posivalaisista on ylempi korkeakoulututkinto ja tieteellinen jatkotutkinto on noin joka kymmenennellä. Arvostamme oman alan asiantuntemuksen lisäksi kielitaitoa, yhteistyötaitoja sekä valmiutta pitkäjänteiseen ja korkean turvallisuuskulttuurin mukaiseen työskentelyyn.

Mitä Posiva voi tarjota sinulle?

Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä ydinjätehuollon parissa kansainvälisesti arvostetussa yhtiössä, mahdollisuuksia kehittää osaamistasi, erilaisia tapoja huolehtia työhyvinvoinnistasi sekä muita etuuksia, joihin nykyisellään kuuluu muun muassa ilmainen bussikuljetus Raumalta ja Eurajoelta Olkiluotoon.

Koska käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa on kysymys alasta, jota varten ei ole saatavana korkeakoulutasoista koulutusta kuin joidenkin osa-alueiden osalta, Posiva perehdyttää työntekijänsä tehtäviinsä ja ydinjätehuollon erityiskysymyksiin. Posivalla onkin järjestetty muun muassa ydinjätehuollon, geotieteiden ja kalliopohjaveden peruskursseja. Lisäksi kannustetaan oman asiantuntijuuden kehittämiseen erilaisilla täydennyskoulutuksilla.

Haluatko töihin Posivalle?

Voit selata avoimia työpaikkoja tai jättää avoimen hakemuksen rekrytointisovelluksemme kautta. Säilytämme avoimia hakemuksia noin puolen vuoden ajan.

Selaa avoimia työpaikkoja tai jätä avoin hakemus.

 

 Jaa artikkeli: