Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2013-38

Takaisin

Nimi:

Analysis of Acoustic and Optical Televiewer Data from the Olkiluoto Site: Drillholes OL-KR10, OL-KR19, OL-KR40, OL-KR46 and OL-KR46B, 2010-2013

Raportin kirjoittaja:

Ask, M., Ask, D.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

66

Tiivistelmä:

Työraportissa esitellään ensiksi kairareikiin muodostuvan jännitysten aiheuttaman rikkonaisuuden (borehole breakouts, drilling-induced fractures) teoria, loggaustyökalut ja tietokonesovellus, jonka avulla rakoilut tunnistettiin sekä analysoitiin. Analyysiin käytettiin Olkiluodon viiden syväkairareiän, OL-KR10, OL-KR19, OL-KR40, OL-KR46 ja OL-KR46B, akustisen mittauslaitteen datoja. Borehole breakout:it muo­dostuvat kairareiän seinämiä pitkin ja pienimmän horisontaalin jännityskomponentin suuntaisesti, kun in situ jännityskenttä ylittää kiven lujuuden kairareiän seinämän kohdalla. Tällöin suurin horisontaalijännityskomponentti suuntautuu kohtisuorasti breakout:tiin nähden. Kairauksen aiheuttamat raot (englanniksi drilling-induced fractures, DIF) muodostuvat kohtisuorassa breakout:tiin nähden, eli samansuuntaisesti suurimman jännityskomponentin kanssa. Kairareiät loggattiin kahdella geofysikaalisella mittalaitteella, akustisella (BHTV) ja optisella mittausmenetelmällä.

Työraportin päätarkoitus on määritellä breakout:tien ja kairauksen aiheuttamien rakojen esiintyvyys Olkiluodossa. Tunnistettujen rakojen pituuden ja suuntien (pääjännitysten maksimi- ja minimijännityksen suunnat) määrittäminen ja mittaaminen ovat raportin seuraavat tavoitteet. Lisäksi nämä jännitysten aiheuttamat raot linkitettiin kairareikien geologisen kartoituksen määrittämiin rakoihin ja rakovyöhykkeisiin. Jännitysten aiheuttamien rakojen kokonainen karakterisointi (jännitysten magnitudit, jne.) ei kuulu tämän työraportin tavoitteisiin.

Tutkituista kairarei'istä ei havaittu suuria, "dog-ear" muodon omaavia breakout:teja tai kairauksen aiheuttamia rakoja. Näin ollen voidaan päätellä, että 800 m syvyyteen asti Olkiluodon jännityskenttä kairareikien ympärillä ei ylitä kiven lujuutta. Kairarei'istä havaittiin kuitenkin pitkiä osuuksia, joissa seinämät hilseilevät (grain-sized fallouts) reiän vastakkaisilla puolilla. Hilseily vaikuttaisi liittyvän kairan putkien mekaaniseen kulumiseen muodostaen key seat-tyyppisiä rakoja, sillä hilseilyä esiintyy kairareikien high side:ssa ja low side:ssa.

Kuvien analyysiä haittasi datojen huono laatu, johon vaikuttivat eniten suun­taus­ongelmat ja artefaktit. Tämän takia raportin 6. luvussa esitetään ehdotuksia laadun parantamiseen. Suuntausongelmat vihjaavat, että havaitut hilseilyt eivät sijaitse reikien high side:ssa ja low side:ssa ja siksi voivat olla jännitysten aiheuttamia.

Avainsanat:

Olkiluoto, jännityksen aiheuttama kairareiän rakoilu, kairareiän breakout, mekaanisesti aiheutunut kairareiän muodonmuutos, key seat.

Tiedosto(t):

Analysis of Acoustic and Optical Televiewer Data from the Olkiluoto Site: Drillholes OL-KR10, OL-KR19, OL-KR40, OL-KR46 and OL-KR46B, 2010-2013 (pdf) (13.8 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: