Tietopankki

Työraportti 2016-33

Takaisin

Nimi:

Fracture Mineral Investigation from Fissure Fillings with Emphasis on the Eastern Side of the Olkiluoto Island: a Report of Investigations in 2012

Raportin kirjoittaja:

Sahlstedt, E., Karhu, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

52

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa keskityttiin Olkiluodon saaren itäosien rakomineralisaatioihin. Materiaali tutkimukseen kerättiin pääosin kairasydämistä OL-KR49, OL-KR50, OL-KR51 ja OL-KR56. Näytteitä kerättiin myös saaren pohjoisrannalta kairatusta sydämestä OL-KR47, joka sijaitsee merenpohjan alla. Näytteet kerättiin syvyysväliltä 46-1187 m (kairareikäpituuksia).

Tutkimuksen kalsiittinäytteet olivat kemiallisesti lähes puhdasta CaCO3:a, jossa oli pieniä pitoisuuksia Mn:a. Ryhmän 3-5 massiivisten kalsiittien δ13C arvot vaihtelivat välillä -18.2… 1.2 ‰ ja δ18O arvot välillä -18.4…-5.5 ‰. Myöhäisten kalsiittitäytteiden (ryhmät 1-2) kalsiittien δ13C arvot vaihtelivat välillä -13.6…-2.4 ‰ ja δ18O arvot välillä -13.3…-8.2 ‰. Hydrotermiset kalsiitit, joiden δ18O arvot olivat alhaiset (<-14 ‰) olivat melko tavallisia näytesarjassa, mahdollisesti johtuen siitä, että näytteet oli kerätty lähempää saaresta itään sijoittuvaa rapakivi-intruusiota. Hyvin korkeat δ13C arvot, >10 ‰, jotka ovat tyypillisiä myöhäisten vaiheiden kalsiiteille, puuttuivat nyt tutkitusta näytejoukosta. Myöhäisten vaiheiden kalsiittien O-isotooppikoostumus on tyypillisesti tasapainossa nykyisten pohjavesien kanssa alle 400 m:n syvyydessä, mutta epätasapainossa tätä syvemmältä otettujen pohjavesien O-isotooppikoostumuksen kanssa. Johtuen syvien pohjavesien alhaisesta liuenneen hiilen määrästä ja pitkästä viipymästä yli ~500 m syvyydessä, myöhäiset kalsiittitäytteet näissä syvyyksissä luultavimmin edustavat jotain vanhaa kiteytymis­tapahtumaa. 

Avainsanat:

Raontäyte, kalsiitti, stabiilit isotoopit, hiilen isotoopit, hapen isotoopit.

Tiedosto(t):

Fracture Mineral Investigation from Fissure Fillings with Emphasis on the Eastern Side of the Olkiluoto Island: a Report of Investigations in 2012 (pdf) (4.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: