Tietopankki

Muu julkaisu

Takaisin

Nimi:

RAKENTAMISLUPAHAKEMUS, Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta varten

Raportin kirjoittaja:

Posiva Oy

Kieli:

Suomi

Tiivistelmä:

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista varten tarvitaan valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa. Tämä raportti muodostaa Posivan valtioneuvostolle jättämään rakentamislupahakemukseen liitettävän ajantasaisen selvityksen kapselointi- ja loppusijoituslaitoshankkeen ympäristövaikutuksista. Selvitys perustuu 9 000 tU määrään käytettyä ydinpolttoainetta ja vuoden 2012 mukaiseen tietotasoon loppusijoitustoiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa hankkeen vaikutuksia on tarkasteltu laajalti. Painopiste on asetettu merkittäviksi arvioituihin
ja koettuihin vaikutuksiin.


Posiva, joka on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum)
omistama yhtiö, huolehtii omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksista,
kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä sekä laitoksen
sulkemisesta käytön jälkeen. Lisäksi Posiva tarjoaa ydinjätehuollon asiantuntijapalveluja
omistajilleen ja muille asiakkailleen.

Avainsanat:

Rakentamislupahakemus, loppusijoituslaitos, kapselointilaitos, rakentamislupa, ympäristövaikutukset, käytetty ydinpolttoaine, loppusijoitustoiminta

Tiedosto(t):

Posivan rakentamislupahakemus (pdf) (36.7 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: