Tietopankki

POSIVA-raportti 2014-3

Takaisin

Nimi:

Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto FEP Screening and Processing

Raportin kirjoittaja:

Posiva Oy

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

148

ISBN:

ISBN 978-951-652-241-1

Tiivistelmä:

Posivan rakentamislupahakemukseen liittyen tuotettu PSAR (Preliminary Safety Analysis Report) raportti perustuu osaltaan TURVA-2012-pitkäaikaisturvallisuusperusteluun, joka on tehty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta varten Olkiluodon kallioperään rakennettavalle loppusijoituslaitokselle. Tässä raportissa esitetään metodologia, joka on ollut käytössä FEP-listan (ilmiöt, tapahtumat ja prosessit) muodostamisessa TURVA-2012-turvallisuusperustelua varten. TURVA-2012:n FEP-lista on kuvattu tarkemmin raportissa Features, Events and Processes. FEP-listan käyttö turvallisuusperustelussa on kuvattu raporteissa Performance Assessment, Formulation of Radionuclide Release Scenarios, Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System, Biosphere Assessment sekä Models and Data for the Repository System. Tämän raportin tarkoitus on kuvata FEPien valinta ja prosessointi turvallisuusperustelua varten ja osoittaa että TURVA-2012:n FEP-lista on riittävän kattava ja vastaa käytetyn polttoaineen loppusijoitusohjelmassa meneillään olevan vaiheen tarpeita.

Tässä raportissa esitetyn työn pääosa koskee FEP-valintaprosessin metodologiaa, joka on ollut käytössä myös turvallisuusarvioiden aiemmissa vaiheissa ja jota on käytetty myös muodostettaessa TURVA-2012:n FEP-listaa. Tätä metodologiaa ja prosessointia ei ole kuitenkaan aiemmin järjestelmällisesti kuvattu. FEPien valinnan pohjana on käytetty NEAn (Nuclear Energy Agency) 2.1 FEP-tietokantaa. Tässä raportissa esitetään FEPien valinta ja prosessointi, minkä perusteella on tarkasteltu TURVA-2012:n FEP-listan kattavuutta. Lukuun ottamatta FEPien valintaprosessin alkuvaihetta, pintaympäristön FEPit eivät ole mukana lopullisessa tarkastelussa.

Avainsanat:

FEPit, loppusijoitusjärjestelmä, viranomaisvaatimukset, turvallisuusarvio.

Tiedosto(t):

Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto FEP Screening and Processing (pdf) (1.5 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: