Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2016-47

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2015, Rock Mechanics

Raportin kirjoittaja:

Johansson, E., Haapalehto, S., Malm, M., Saari, J., Kallio, U., Koivula, H., Lahtinen, S., Rouhiainen, P., Saaranen, V.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

134

Tiivistelmä:

Olkiluodon kalliomekaaninen monitorointi keskittyy mahdollisten kallioperän tektonisten liikkeiden ja kallion vakauden arviointiin. Kalliomekaaninen moni­torointiohjelma 2015 käsitti seismiset mittaukset, GPS-mittaukset, tarkkavaaitukset ja lämpötilamittaukset Olkiluodossa ja sen ympäristössä, sekä lisäksi ONKALOssa tehtävät kallion siirtymämittaukset, lämpötilamittaukset ja visuaaliset tunnelihavainnot.

Posivan kiinteä mikroseisminen asemaverkko koostuu 17 mittausasemasta ja 21 kolmikomponenttisesta anturista. Neljä asemaa sijaitsee ONKALOssa. Asemaverkko toimi ONKALOn alueella ilman katkoksia vuonna 2015, mutta seismisen lähialueen monitoroinnissa oli noin kahden tunnin katkos linkkimaston sähkökatkon takia. Mittausjakson aikana paikallistettiin kaikkiaan 203 räjäytystä ja maanjäristystä. Lähes 30 % räjäytyksistä (56) tapahtui ONKALO-alueella ja yhteensä 80 seismisellä lähialueella. Havaittujen räjäytysten magnitudit olivat välillä -0,7 … 1,7 paikallisella Richterin asteikolla (ML). ONKALO-alueella havaittiin neljä mikromaanjäristystä vuonna 2015. Kolmen paikallistetun maanjäristyksen magnitudit olivat välillä ML = -2,1 … -1,9. Tapahtuneet siirtymät olivat noin 1 μm ja lähdealueiden säteet alle 10 metriä. Seismiset mittaukset osoittivat kalliomassan olleen stabiili vuonna 2015.

Olkiluodon GPS-verkko koostuu 18 mittausasemasta, joista 17 aseman luenta toimii automaattisesti. Lisäksi mitattiin Pyrekarin asema (GPS12) ja aseman GPS22 kontrollimerkit. Vaakanopeudet suhteessa referenssiasemaan GPS2 olivat hyvin pieniä (maksimi 0,3 mm). Suuremmat pystynopeudet enimmillään 1,9 mm/v olivat saaren länsiosan asemissa suhteessa referenssipisteeseen (GPS2). Neliöllinen keskiarvo oli vaakamittauksissa välillä 0,3 and 1,0 mm ja välillä 1,9 and 3,8 mm pystymittauksille. Noin 65 prosentilla vektoreista pisteiden välinen muutosnopeus oli alle 0,2 mm/v, ja suurin nopeus oli 0,5 mm/v (GPS6-GPS9). Muutosnopeudet olivat hieman suurempia kuin aiempina vuosina.

Tarkkavaaitusverkko käsittää 87 kiinteää mittauspistettä. Vuoden 2015 vaaitus­kampanjassa mitattiin koko vaaitusverkko. GPS-asemat kiertävässä vaaitussilmukassa erot olivat pieniä edelliseen vuonna 2013 suoritettuun mittaukseen verrattuna. Suurin ero oli 0,62 mm. Olkiluodon ja Lapijoen välinen korkeusero poikkesi alle millimetrin vuosien 2003 ja 2011 mittauksista. Olkiluodon salmen alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Korkeusmuutokset olivat korkeintaan 0,3 mm vuosien 2014 ja 2015 välillä. VLJ-luolan merkittävin liike oli kiintopisteen GPS9A muutos +0,28 mm edellisestä vuodesta. ONKALOn alueella havaittiin muutamia suurempia muutoksia. Korkeuskiintopiste 14301 on noussut edellisen vuoden mittauksesta 0,83 mm suhteessa kiinnitettyyn pisteeseen 03216. Kiintopiste 06220 on noussut 2,08 mm vuodesta 2006. Viimeisen vuoden aikana se on noussut 0,61 mm.

Kallion jatkuvatoimiset siirtymämittaukset ONKALOn teknisissä tiloissa ja demonstraatiotunnelissa 3 sekä POSE-tutkimustilan manuaaliset mittaukset osoittivat kallion siirtymäkäyttäytymisen olevan vakaata, ja merkittäviä muutoksia ei tapahtunut vuonna 2015.

Vuoden 2015 aikana kerätyt uudet lämpötilamittaustiedot vahvistivat aiempia tuloksia, ja osoittivat lämpötilan olevan suhteellisen tasainen kaikilla syvyyksillä koko alueella. Lämpötilagradientti on noin 1,3 - 1,4 ºC/100 m 300 m syvyyden jälkeen.

Ainoastaan kaksi visuaalista kallion vauriohavaintoa tehtiin ONKALOn tunneleista 2015. Tämä johtuu pääosin louhinnan vähäisyydestä 2015, mutta vahvistaa myös käsitystä vakaista kalliomekaanisista olosuhteista ONKALOssa.

Avainsanat:

Olkiluoto, kalliomekaniikka, monitorointi, maankuoren liikkeet, seisminen asemaverkko, mikromaanjäristykset, GPS-mittaukset, tarkkavaaitus, lämpötilamittaukset, ekstensometrimittaukset, tunnelihavainnot.

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2015, Rock Mechanics (pdf) (21 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: