Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2015-40

Takaisin

Nimi:

Transverse Flow Measurements at the Olkiluoto Site in Eurajoki, Drillholes OL-PP56 and OL-KR40 and Groundwater Observation Tubes OL-PVP21, OL-PVP22, OL-PVP23, and OL-PVP26

Raportin kirjoittaja:

Komulainen, J., Pöllänen, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

78

Tiivistelmä:

Posiva Flow Log -poikkivirtausmittausmenetelmää (PFL TRANS) käytetään pohja­veden virtauksen mittaamiseen kairanreiän poikkisuunnassa. Osa reiästä eristetään siten, että poikkivirtauksen suunta ja suuruus voidaan mitata kyseisessä mittavälissä. Mittaväli on lyhyt (0.4 m) ja sisältää yleensä yhden vettä johtavan raon.

Virtausmittaukset tehtiin kairanrei’issä ja maaperään asennetuissa pohjavesiputkissa. Pohjavesiputkissa mittaukset tehtiin putken siiviläosuudella. Mittaukset toteutettiin kairanrei’issä OL-PP56 ja OL-KR40 ja pohjavesiputkissa OL-PVP21, OL-PVP22, OL-PVP23 ja OL-PVP26 Olkiluodon tutkimusalueella aikavälillä kesäkuu 2013 ja lokakuu 2013.

Mittauksissa käytettiin kahta erilaista poikkivirtausmittaria. Poikkivirtausmittaria (PFL TRANS) käytettiin mittauksissa kairanrei’issä joiden halkaisija on 76 mm. Poikkivirtausmittarin kevyttä versiota (PFL TRANS Lite), joka on suunniteltu lyhyisiin pienemmän halkaisijan (56 mm) reikiin, käytettiin pohjavesiputkien mittaamiseen.

Kairanreiässä OL-KR40 reiän poikkivirtaus mitattiin raossa syvyydellä 607.6 m vain kahdessa eri anturin suunnassa laiterikon vuoksi. Mittauksissa ei havaittu virtausta. Kairanreiässä OL-PP56 kolme rakoa mitattiin neljään eri suuntaan. Poikkisuuntainen virtaus havaittiin syvyyksillä 34.8 ja 43.5 m. Jokainen neljästä pohjavesiputkesta mitattiin neljällä eri anturin suunnalla. Kaikkia alkuperäiseen mittaussuunnitelmaan kuuluneita pohjavesiputkia ei voitu mitata alhaisen pohjaveden pinnan ja muiden ongelmien takia.

Avainsanat:

Pohjavesi, virtaus, mittaus, peruskallio, kairareikä, pohjavesiputki, Posiva Flow Log.

Tiedosto(t):

Transverse Flow Measurements at the Olkiluoto Site in Eurajoki, Drillholes OL-PP56 and OL-KR40 and Groundwater Observation Tubes OL-PVP21, OL-PVP22, OL-PVP23, and OL-PVP26 (pdf) (2.9 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: