Tietopankki

Työraportti 2016-39

Takaisin

Nimi:

Monitoring Measurements with the Difference Flow Method in Drillholes OL-KR1, -KR47 and -KR7 and with the Transverse Flow Method in Drillholes OL-KR31, -KR33, -KR35 and -KR36 during the Year 2015

Raportin kirjoittaja:

Komulainen, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

374

Tiivistelmä:

Tässä raportissa esitetyt pohjaveden virtausmittaukset ovat osa Olkiluodon moni­torointiohjelmaa (OMO). Posiva Flow Log -virtauseromittausmenetelmää (PFL DIFF) voidaan käyttää suhteellisen nopeaan vedenjohtavuuksien ja virtauspaineiden määrittä­miseen raoista tai rakovyöhykkeistä kairarei’issä. Menetelmässä käytetään virtaus­anturia ja ns. virtaus­ohjainta. Tässä raportissa esitetään mittausperiaatteet ja tulokset mittauksista, jotka tehtiin kairanrei’issä OL-KR1, -KR7 ja -KR47 Olkiluodon tutkimusalueella vuoden 2015 aikana. Tutkimuksissa käytettiin myös poikki­virtaus­mittausmenetelmää (PFL TRANS). Raportissa esitetään vuoden 2015 aikana tehdyt poikkivirtausmittaukset sekä niiden tulokset kairarei’issä OL-KR31, -KR33, -KR35 ja -KR36.

Virtauseromittauksessa käytettiin kahta mittausväliä (2 m ja 0,5 m). Mittausväleiltä mitattiin veden virtaus reikään tai reiästä kallioon. Tämä tehtiin sekä pumppauksen aikana että luonnontilassa (pumppaamatta). Tuloksiin on laskettu transmissiviteetit (T) ja vyöhykkeiden paineet (hfw).

Kumpikin laite sisältää myös maadoitusvastusanturin (single point resistance, SPR). SPR mitattiin aina virtausmittauksen yhteydessä (PFL DIFF) sekä kohdistettaessa laitetta mitattavalle raolle (PFL TRANS).

Rakoveden sähkönjohtavuutta (EC) mitattiin valittujen rakojen kohdalla kaikissa tutkituissa rei’issä. Raot valittiin raosta reikään mitatun virtauksen perusteella. Näiden lisäksi mitattiin joitain ennalta valittuja rakoja. Myös reikäveden EC mitattiin.

Avainsanat:

Pohjavesi, virtaus, mittaus, peruskallio, kairareikä, maadoitusvastus, sähkönjohtavuus, Posiva Flow Log.

Tiedosto(t):

Monitoring Measurements with the Difference Flow Method in Drillholes OL-KR1, -KR47 and -KR7 and with the Transverse Flow Method in Drillholes OL-KR31, -KR33, -KR35 and -KR36 during the Year 2015 (pdf) (61.8 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: