Tietopankki

Työraportti 2017-27

Takaisin

Nimi:

Overburden Database and Stratigraphy Model at Olkiluoto Island and Nearby Sea Area

Raportin kirjoittaja:

Mönkkönen, H., Somervuori, P., Ranta-aho, S., Pehkonen-Ollila, A-R.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

112

Tiivistelmä:

Tässä työssä on luotu Olkiluodon saaren ja läheisen merialueen maaperän stratigrafiamalli.

Mallinnetun alueen laajuus on noin 35,7 km2 ja siihen kuuluu sekä maa- että merialueet. Stratigrafian mallintamisessa lähdettiin siitä, että ensin mallinnettiin maapeitteen paksuutta ja kallion pinnan korkeusasemaa ja näiden jälkeen jokaisen sedimenttikerrostuman kerrospaksuutta.

Saatavilla oleva aineisto kallion pinnan korkeusasemasta, maapeitteen paksuudesta sekä stratigrafiasta on kerätty yhteen ja tallennettu omaan erilliseen tietokantaansa. Lähtötiedot ovat peräisin useasta eri lähteestä ja ne on kerätty monilla eri menetelmillä. Tästä syystä aineiston laatu, tarkkuus ja käyttökelpoisuus vaihtelevat. Aineistot on luokiteltu luotettavuusluokkiin, joita on käytetty ensisijaisuusjärjestyksenä, jos lähellä toisiaan sijaitsevat havaintopisteet ovat antaneet ristiriitaista tietoa kallion pinnan korkeusasemasta. Maalajit on luokiteltu uudelleen biosfääriarvioinnissa käytetyn luokittelun mukaisesti. Myös stratigrafiatiedot on jaettu ensisijaisuusluokkiin luotettavuutensa perusteella. 33650 kallion pinta- tai maapeitteen paksuushavainnon tiedot on tallennettu tietokantaan. Lisäksi tietokannassa on tiedot kalliopaljastumatulkinnoista.

Maapeitteen keskimääräinen paksuus Olkiluodon saarella on 2,18 m ja se vaihtelee yleensä 1,5-3 m välillä. Yleisesti tarkasteltaessa maapeite on paksumpi saaren läntisessä osassa, jossa maapeite on mallissa paksuimmillaan noin 14 m. Merialueella maapeitteen keskimääräinen paksuus on 2,9 m. Kalliopaljastumat poislukien maapeitteen keskimääräinen paksuus merialueella on 4 m.

Avainsanat:

Kallionpinta, maapeitteen paksuus, stratigrafia, maaperätietokanta.

Tiedosto(t):

WR 2017-27_web (pdf) (13.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: