Tietopankki

Työraportti 1997-10

Takaisin

Nimi:

Syväkairaus HH-KR1 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997

Raportin kirjoittaja:

Tauno Rautio

Kieli:

Suomi

Sivumäärä:

184

Tiivistelmä:

Working report: SYVÄKAIRAUS HH-KR1 LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1996 tehdyn esiselvityksen jälkeen otettiin Hästholmenin tutkimusalue
neljänneksi tutkittavaksi alueeksi mukaan yksityiskohtaisiin sijoituspaikkatutkimuksiin.
Paikkatutkimuksia tehdään vuosina 1993...2000. Tutkimusten avulla selvitetään käytetyn
polttoaineen loppusijoittamisen kannalta keskeisiä kallioperäominaisuuksia.

Yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen Suomen Malmi Oy kairasi kevään 1997
aikana Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelle syvyydeltään 1002,13 m:n pituisen
kairanreiän. Reiän läpimitta on 56 mm. Reiän tunnus on HH-KR1.

Kairauksen aikana suoritettiin tarkkailumittauksia lisäinformaation saamiseksi kallio-
olosuhteista. Mittauksia olivat veden sähkönjohtokyvyn ja huuhteluveden paineen
mittaukset ja huuhteluveden/palautuvan veden määrän mittaus.

Kairauksen aikana näytteet suunnattiin. Suunnattua näytettä saatiin 696,30 m, joka on
70,0 % kokonaisnäytemäärästä.

Kairauksessa käytettiin uraniinilla merkittyä huuhteluvettä noin 292 m³. Työn aikana
vettä palautui reiästä noin 184 m³. Työn aikana otettiin vesinäytteitä, joiden yhteydessä
vettä poistettiin reiästä 84 m³. Lopuksi reikä huuhdeltiin pumppaamalla vettä reiän
pohjalta noin 28 m³. Huuhtelun jälkeen reiän taipuma mitattiin Reflex-Maxibor ja
Boremac D2 -mittareilla. Maxibor -mittauksen mukaan taipuma on 977 m:n syvyydessä
oikealle 37,68 m ja ylöspäin 93,68 m.

Kallionäytteet raportoitiin rakennusgeologisen luokituksen mukaisesti ja ne valo-
kuvattiin. Kallionäytteistä määritettiin yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus, kimmomoduli
ja Poissonin luku. Pääkivilajina on rapakivigraniitti, josta esiintyy erilaisia muunnoksia.
Raot ovat pääasiallisesti tiiviitä, täytteisten rakojen ollessa kuitenkin vallitsevia
tiheärakoisissa vyöhykkeissä. Kallion rakoluku on keskimäärin 1,91 kpl/m ja RQD-luku
95 %. Rikkonaisia, tiheärakoisia osuuksia lävistettiin 19 kpl. Rikkonaisia osuuksia oli
yhteensä 23,09 m, joka on 2,3 % kokonaisnäytemäärästä.

Avainsanat: kairaus, kairanreikä, rako, rapakivigraniitti, tarkkailumittaukset,
muodonmuutosominaisuudet, sivusuuntamittaus
1


SYVÄKAIRAUS HH-KR1 LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1996 tehdyn esiselvityksen jälkeen otettiin Hästholmenin tutkimusalue
neljänneksi tutkittavaksi alueeksi mukaan yksityiskohtaisiin sijoituspaikkatutkimuksiin.
Paikkatutkimuksia tehdään vuosina 1993...2000. Tutkimusten avulla selvitetään käytetyn
polttoaineen loppusijoittamisen kannalta keskeisiä kallioperäominaisuuksia.

Yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen Suomen Malmi Oy kairasi kevään 1997
aikana Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelle syvyydeltään 1002,13 m:n pituisen
kairanreiän. Reiän läpimitta on 56 mm. Reiän tunnus on HH-KR1.

Kairauksen aikana suoritettiin tarkkailumittauksia lisäinformaation saamiseksi kallio-
olosuhteista. Mittauksia olivat veden sähkönjohtokyvyn ja huuhteluveden paineen
mittaukset ja huuhteluveden/palautuvan veden määrän mittaus.

Kairauksen aikana näytteet suunnattiin. Suunnattua näytettä saatiin 696,30 m, joka on
70,0 % kokonaisnäytemäärästä.

Kairauksessa käytettiin uraniinilla merkittyä huuhteluvettä noin 292 m³. Työn aikana
vettä palautui reiästä noin 184 m³. Työn aikana otettiin vesinäytteitä, joiden yhteydessä
vettä poistettiin reiästä 84 m³. Lopuksi reikä huuhdeltiin pumppaamalla vettä reiän
pohjalta noin 28 m³. Huuhtelun jälkeen reiän taipuma mitattiin Reflex-Maxibor ja
Boremac D2 -mittareilla. Maxibor -mittauksen mukaan taipuma on 977 m:n syvyydessä
oikealle 37,68 m ja ylöspäin 93,68 m.

Kallionäytteet raportoitiin rakennusgeologisen luokituksen mukaisesti ja ne valo-
kuvattiin. Kallionäytteistä määritettiin yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus, kimmomoduli
ja Poissonin luku. Pääkivilajina on rapakivigraniitti, josta esiintyy erilaisia muunnoksia.
Raot ovat pääasiallisesti tiiviitä, täytteisten rakojen ollessa kuitenkin vallitsevia
tiheärakoisissa vyöhykkeissä. Kallion rakoluku on keskimäärin 1,91 kpl/m ja RQD-luku
95 %. Rikkonaisia, tiheärakoisia osuuksia lävistettiin 19 kpl. Rikkonaisia osuuksia oli
yhteensä 23,09 m, joka on 2,3 % kokonaisnäytemäärästä.

Avainsanat: kairaus, kairanreikä, rako, rapakivigraniitti, tarkkailumittaukset,
muodonmuutosominaisuudet, sivusuuntamittaus
1
SYVÄKAIRAUS HH-KR1 LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1996 tehdyn esiselvityksen jälkeen otettiin Hästholmenin tutkimusalue
neljänneksi tutkittavaksi alueeksi mukaan yksityiskohtaisiin sijoituspaikkatutkimuksiin.
Paikkatutkimuksia tehdään vuosina 1993...2000. Tutkimusten avulla selvitetään käytetyn
polttoaineen loppusijoittamisen kannalta keskeisiä kallioperäominaisuuksia.

Yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen Suomen Malmi Oy kairasi kevään 1997
aikana Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelle syvyydeltään 1002,13 m:n pituisen
kairanreiän. Reiän läpimitta on 56 mm. Reiän tunnus on HH-KR1.

Kairauksen aikana suoritettiin tarkkailumittauksia lisäinformaation saamiseksi kallio-
olosuhteista. Mittauksia olivat veden sähkönjohtokyvyn ja huuhteluveden paineen
mittaukset ja huuhteluveden/palautuvan veden määrän mittaus.

Kairauksen aikana näytteet suunnattiin. Suunnattua näytettä saatiin 696,30 m, joka on
70,0 % kokonaisnäytemäärästä.

Kairauksessa käytettiin uraniinilla merkittyä huuhteluvettä noin 292 m³. Työn aikana
vettä palautui reiästä noin 184 m³. Työn aikana otettiin vesinäytteitä, joiden yhteydessä
vettä poistettiin reiästä 84 m³. Lopuksi reikä huuhdeltiin pumppaamalla vettä reiän
pohjalta noin 28 m³. Huuhtelun jälkeen reiän taipuma mitattiin Reflex-Maxibor ja
Boremac D2 -mittareilla. Maxibor -mittauksen mukaan taipuma on 977 m:n syvyydessä
oikealle 37,68 m ja ylöspäin 93,68 m.

Kallionäytteet raportoitiin rakennusgeologisen luokituksen mukaisesti ja ne valo-
kuvattiin. Kallionäytteistä määritettiin yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus, kimmomoduli
ja Poissonin luku. Pääkivilajina on rapakivigraniitti, josta esiintyy erilaisia muunnoksia.
Raot ovat pääasiallisesti tiiviitä, täytteisten rakojen ollessa kuitenkin vallitsevia
tiheärakoisissa vyöhykkeissä. Kallion rakoluku on keskimäärin 1,91 kpl/m ja RQD-luku
95 %. Rikkonaisia, tiheärakoisia osuuksia lävistettiin 19 kpl. Rikkonaisia osuuksia oli
yhteensä 23,09 m, joka on 2,3 % kokonaisnäytemäärästä.

Avainsanat: kairaus, kairanreikä, rako, rapakivigraniitti, tarkkailumittaukset,
muodonmuutosominaisuudet, sivusuuntamittaus
1


SYVÄKAIRAUS HH-KR1 LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1996 tehdyn esiselvityksen jälkeen otettiin Hästholmenin tutkimusalue
neljänneksi tutkittavaksi alueeksi mukaan yksityiskohtaisiin sijoituspaikkatutkimuksiin.
Paikkatutkimuksia tehdään vuosina 1993...2000. Tutkimusten avulla selvitetään käytetyn
polttoaineen loppusijoittamisen kannalta keskeisiä kallioperäominaisuuksia.

Yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen Suomen Malmi Oy kairasi kevään 1997
aikana Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelle syvyydeltään 1002,13 m:n pituisen
kairanreiän. Reiän läpimitta on 56 mm. Reiän tunnus on HH-KR1.

Kairauksen aikana suoritettiin tarkkailumittauksia lisäinformaation saamiseksi kallio-
olosuhteista. Mittauksia olivat veden sähkönjohtokyvyn ja huuhteluveden paineen
mittaukset ja huuhteluveden/palautuvan veden määrän mittaus.

Kairauksen aikana näytteet suunnattiin. Suunnattua näytettä saatiin 696,30 m, joka on
70,0 % kokonaisnäytemäärästä.

Kairauksessa käytettiin uraniinilla merkittyä huuhteluvettä noin 292 m³. Työn aikana
vettä palautui reiästä noin 184 m³. Työn aikana otettiin vesinäytteitä, joiden yhteydessä
vettä poistettiin reiästä 84 m³. Lopuksi reikä huuhdeltiin pumppaamalla vettä reiän
pohjalta noin 28 m³. Huuhtelun jälkeen reiän taipuma mitattiin Reflex-Maxibor ja
Boremac D2 -mittareilla. Maxibor -mittauksen mukaan taipuma on 977 m:n syvyydessä
oikealle 37,68 m ja ylöspäin 93,68 m.

Kallionäytteet raportoitiin rakennusgeologisen luokituksen mukaisesti ja ne valo-
kuvattiin. Kallionäytteistä määritettiin yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus, kimmomoduli
ja Poissonin luku. Pääkivilajina on rapakivigraniitti, josta esiintyy erilaisia muunnoksia.
Raot ovat pääasiallisesti tiiviitä, täytteisten rakojen ollessa kuitenkin vallitsevia
tiheärakoisissa vyöhykkeissä. Kallion rakoluku on keskimäärin 1,91 kpl/m ja RQD-luku
95 %. Rikkonaisia, tiheärakoisia osuuksia lävistettiin 19 kpl. Rikkonaisia osuuksia oli
yhteensä 23,09 m, joka on 2,3 % kokonaisnäytemäärästä.

Avainsanat: kairaus, kairanreikä, rako, rapakivigraniitti, tarkkailumittaukset,
muodonmuutosominaisuudet, sivusuuntamittaus
1

Avainsanat:

kairaus; kairanreikä; rako; rapakivigraniitti; tarkkailumittaukset; muodonmuutosominaisuudet; sivusuuntamittaus

Tiedosto(t):

Syväkairaus HH-KR1 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 (pdf) (5.4 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli:
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje